pondělí 19. února 2018

Střípky z měsíce února


Beseda o lesní zvěři

Poslední lednový den – 31. leden - je významným dnem pro všechny žáky, kteří navštěvují školu. Po půl roce usilovné práce jsou odměněni vysvědčením. I na naší škole tomu není jinak. Pro některé je to den plný radosti, pro mnohé den zklamání. I přes určité chmury jsme si den pololetního vysvědčení užili, neboť jsme získali mnoho cenných informací a zažili spoustu legrace.
Čemu jsme se tedy věnovali? Pozvali jsme do školy zástupce režijní honitby Statku Doubravka pana Jaromíra Muniu. Ten žákům velmi poutavou a zábavnou formou připravil besedu na téma myslivost, les a lesní zvěř. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací o zvěři našich lesů. Pan Munia nás seznámil s mysliveckou mluvou, s prací myslivců a poinformoval o tom, jak myslivci pečují o zvěř na podzim a v zimě. Součástí besedy byla i praktická ukázka paroží z jelena, ze srnky a kančí kly. Nejzajímavější pro žáky bylo, že na vlastní oči mohli vidět, osahat si a potěžkat trofeje ze srnčí zvěře a jelení shozy.


Beseda byla zpestřena soutěží, při které žáci poznávali lesní zvěř. A jaká byla odměna? Každý, kdo správně uhodl, dostal obrázek s určeným zvířetem. Největším zážitkem především pro chlapce byly lovecké zbraně a různé druhy střeliva. Pan Munia byl zahrnut spoustou otázek z řad žáků i pedagogů, na které (i pro nás laiky) srozumitelně odpovídal.
Strávili jsme krásné dopoledne, které pro nás bylo velkým přínosem v oblasti znalostí a informací o lesní zvěři. Nabyté vědomosti žáci určitě využijí ve výuce. Odměnou od nás pro lesní zvěř byla spousta dobrot v podobě kaštanů, ovoce a sušeného pečiva. Děkujeme panu Muniovi za vynikající přednášku a těšíme se na další setkání, třeba v lese.


pátek 26. ledna 2018

Střípky z měsíce ledna


           Beseda s Policií ČR

     Bezpečnost ve všech směrech je velice důležitá. Děti se s ní setkávají na každém kroku a důležitá je vždy i prevence. Beseda s Policií ČR – Davidem Linhartem a Martinem Hronem – je v letošním školním roce zařazena do našeho Minimálního preventivního programu školy. Proběhla v pondělí 15. ledna a měla u dětí velký úspěch.
      Prvním tématem bylo „Bezpečně do školy a na ulici“. Cílem bylo osvojování dodržování pravidel bezpečného přecházení vozovky a hlavně odbourávání mýtu o absolutní přednosti chodců na přechodech pro chodce a vůbec pohyb v silničním provozu. Děti si osvojily jedno ze základních pravidel, které zní: 3x se rozhlédni: vlevo, vpravo, vlevo a rychle přejdi! Dále si žáci ověřili znalosti dopravních značek, vyzkoušeli si odpovědět na otázky ze silničního provozu nejen jako chodci, ale i jako cyklisté. Na závěr besedy byli všichni odměněni drobným dárkem, který je v současné době na silnici kvůli bezpečnosti hodně důležitý. Byly to bezpečnostní šněrovadla do bot, které jsme okamžitě použili. To budeme dobře viditelní i za šera.
     Druhým tématem bylo „Bezpečně na internetu“. Zde se žáci učili komunikovat a pohybovat se po sociálních sítích bez problémů. Vyhýbat se různým podvodům a nástrahám, které internet přináší. S kým o problémech mluvit a jak řešit např. kyberšikanu, se kterou se bohužel stále ve větší míře setkávají. Dozvěděli jsme se, že přihlásit se na sociální sítě, do světa např. facebooku nebo jiných programů, je možné až od 13 let věku dítěte a stále je vždy nutná opatrnost, co ze svého soukromého života sdělovat.  Žáci vše pozorně vyslechli a slíbili, že uvedené informace budou vždy dodržovat. Tak v příštích měsících uvidíme.
      Všechna uvedená témata děti zpracovaly ve výtvarné soutěži s názvem „Prevence rizikového chování“. Zde jsme viděli, co si žáci skutečně zapamatovali a co je pro ně nejdůležitější.
      Moc se nám besedy líbily a těšíme se na jiné s dalšími důležitými tématy.

Jsme školou podporující zdraví!
      Státní zdravotní ústav ČR - garant programu „Škola podporující zdraví“- vydal naší škole po splnění zadaných úkolů osvědčení o přijetí do sítě programu „Škola podporující zdraví v ČR“ a to na čtyřleté období až do školního roku 2020/2021.
      Je to pro nás velký závazek a my se budeme ve všech směrech snažit uložené úkoly splnit. Naše škola se otázkou zdraví velice zabývá. Klademe důraz na četné aktivity, které realizujeme během školního roku. Jsme zapojeni do projektů „Ovoce do škol“, „Mléko do škol“. Často pořádáme projektové dny zaměřené na přípravu zdravých svačin, ochutnávky ovoce a zeleniny. V hodinách přípravy pokrmů nebo v pracovních činnostech učíme vařit žáky zdravě a chutně. V  hodinách tělesné výchovy podporujeme zdravý pohyb i na čerstvém vzduchu. Všechny kroužky na škole mají zajímavé programy a podporují pohyb a zábavu.
     Pro tělesně postižené žáky je v některých třídách a sociálních zařízeních vybudován stropní kolejnicový systém pro snadnější manipulaci s těmito žáky. Byl realizován za podpory Nadace ČEZ. Celý  systém je pro nás velice přínosný a důležitý.
     O dalších aktivitách souvisejících se zdravím nás všech vás budeme postupně během celého školního roku v článcích tohoto časopisu informovat.
     Získaného osvědčení si velice vážíme a zavazuje nás k tvorbě dalších aktivit v této oblasti, na které se velice těšíme.  pátek 5. ledna 2018

Střípky z měsíce prosince

PROSINEC V NAŠÍ ŠKOLE
Prosinec je pro většinu dospělých nejkrásnějším měsícem roku. Pro děti toto platí dvojnásob. V naší škole bylo období adventu plné zajímavých akcí a překvapení. První adventní neděle připadla letos na 3. prosince. Naše škola se zúčastnila kulturního vystoupení na náměstí při rozsvěcení vánočního stromu. Žáci hudebně dramatického kroužku potěšili širokou veřejnost pásmem vánočních koled na téma Staročeské Vánoce. Zároveň mohli návštěvníci zhlédnout a potěšit sebe i své blízké výrobky, které vznikly při hodinách pracovního vyučování a v zájmových kroužcích. Největší úspěch slavily keramické dárky, svícny, andělé, stromečky, vánoční ozdoby, obrazy a spousta jiných milých drobností.
O dva dny později – 5. prosince – nás navštívil Mikuláš, anděl a čerti. Všichni žáci, hodní i ti „zlobiví“, po slibu samotnému Luciferovi, že se polepší, byli obdarováni překvapením plným dobrot. Tímto bychom chtěli poděkovat COOP družstvu Havlíčkův Brod za hodnotné balíčky, všem udělaly velkou radost.
Následující den -  6. prosince – opět nastal velký den pro žáky hudebně dramatického kroužku. Byli osloveni, zda by vystoupili na vánočním setkání seniorů v Sokolovně. Pro naše „herce“ to byla velká výzva. Doposud vystupovali pro veřejnost pouze v naší škole, v mateřských školách v Chotěboři a pro klienty Pečovatelské služby Chotěboř. A nyní si poprvé vyzkoušeli hrát na umělecké scéně v Sokolovně, kde vystupují opravdoví herci a zpěváci. A jaký byl ohlas? Obrovský. Na 250 seniorů je odvděčilo nekonečným potleskem. Na pódiu vystoupil hudebně dramatický kroužek s pohádkou Šípková Růženka a s pásmem Staročeské Vánoce.
I následující den byl pro nás překvapením, které přišlo v podobě vánočního balíku od naší partnerské školy – Spojené školy Poprad. Při rozbalování zářily oči všech dětí. Zároveň se tajil dech nad krásou, dokonalostí a zajímavými nápady na téma „Ozdoby z ořechů“. Překrásně zdobené perníčky, ozdoby z ořechů v podobě ptáčků, domečků, krmítek, hvězdiček, adventních věnců a dalších krásných předmětů zdobí vstupní halu naší školy. I naši žáci za pomoci pedagogů vytvořili spoustu dárků z ořechů a originálních přáníček a vše zaslali svým slovenským kamarádům.

V posledním týdnu – 18. a 19. prosince – proběhl každoroční vánoční turnaj ve stolním tenisu. Žáci se na něj vždy těší a pečlivě připravují v kroužku, který má na škole už tradici. Svoje výkony předvedli ve dvou kategoriích – „pokročilí“ a „začátečníci“. Ve skupině „pokročilých“ se na 1. místě umístil Vlastimil Červeňák a ve skupině „začátečníků“ 1. místo získala Zuzana Giňová. Popřát mnoho dalších sportovních úspěchů a předat ceny přišel místostarosta Města Chotěboře ing. Zdeněk Janovský.


A nastal dlouho očekávaný poslední den školy 22. prosinec. Od rána se celou školou nesly líbezné vánoční koledy, vonělo napečené cukroví a vůně překrásně nazdobených stromečků. Žáci jednotlivých tříd si připravili program v podobě vánočních koled, písní, básniček a poutavých vyprávění o Vánocích. Vše vyvrcholilo besídkou, která proběhla v hale školy. Odměnou za své vskutku vynikající výkony byli obdarováni dárky, které našli pod stromečkem. S úsměvem nejen na tváři, ale i v očích všech skončil advent v naší škole.

úterý 5. prosince 2017

Střípky z měsíce listopadu

Svatomartinský projektový den

      Předvánoční atmosféra v naší škole letos začala o něco dříve a to svátkem sv. Martina. V pondělí 13. listopadu se uskutečnil projektový den s názvem „Svatý Martin na bílém koni“. Domácí úkol pro žáky a pedagogy byl jednoznačný. Přijít do školy v bílém oblečení a mít co nejvíce bílých doplňků. K našemu velkému překvapení byl úkol pojat zodpovědně a nad očekávání všech. A tím mohl projektový den začít.
    V první části připraveného programu žáci zhlédli zajímavý, poučný a všem srozumitelný film. Velmi vtipnou a poutavou formou se dozvěděli, kde a kdy se sv. Martin narodil, jaké mělo být jeho původní povolání a proč se používá úsloví „na bílém koni“.
     Poté se žáci rozdělili do skupin a nastalo soutěžení. Třídy se proměnily v jednotlivá stanoviště, kde si účastníci např. vyzkoušeli: luštění křížovek a doplňování rébusů, v nichž si nenásilnou cestou procvičili matematiku a český jazyk, doplňování pracovních listů zaměřených na pranostiky, tvoření sněhových vloček z papírových sáčků, vykrajování tvarů z těsta, které souvisely s tématem dne – postavičky, koně, podkovy, vyrábění podkov pro koně z keramické hlíny, vybarvování omalovánek s motivy sv. Martina.
Po absolvování všech úkolů následovalo sčítání výsledků. Cílem bylo zjistit, která třída má co nejvíce bílých prvků. A jaká odměna čekala na soutěžící? Výherci obdrželi poukázky na zajímavé dárky a všichni zúčastnění si pochutnali na sladkých „sněhových“ dobrotách.
Den plný krásných zážitků si plnými doušky užili nejen žáci, ale i pedagogové.

čtvrtek 2. listopadu 2017

Střípky z měsíce října

Zájmové kroužky
Již více jak měsíc uplynul od začátku školního roku, a tak nastal čas k vyplnění volného času žáků v podobě zájmových kroužků. Ty na naší škole probíhají pravidelně od října do května. Ani letošní rok není výjimkou. I když určité novinky žáky čekaly a to v podobě nových zájmových kroužků. Ty přinášejí žákům nové kamarády, poznatky, uvolnění, relaxaci, poznání sebe sama. Mnozí v sobě odhalí nadání, které uvnitř skrývají, aniž by o něm tušili. Po počátečním překonání obav, nedůvěry ve vlastní schopnosti se většina žáků těší na příští setkání.
            V letošním školním roce jsou již tradiční následující zájmové kroužky:
Sportovní, kde si žáci osvojí pravidla hry fair play, spolupráci v kolektivu a seznámí se s různými sportovními disciplínami. Výsledkem jejich snažení je účast ve sportovních soutěžích s jinými školami.
Divadelní a hudebně- dramatický, v nichž žáci nacvičují hudební představení a pohádky. V rámci těchto aktivit si šijí kostýmy a vytváří kulisy. Hudební představení jsou prezentována i pro veřejnost nejenom ve škole, ale i mimo ni /MŠ, pečovatelská služba, vystoupení pro seniory,…/.
Keramický, kde žáci vytváří šperky a výrobky do přírodní zahrady naší školy. Mnohé výtvory jsou vystaveny na ukázku i pro veřejnost a vždy sklidí pozitivní ohlasy.
Vaření, jehož náplní není jenom příprava pokrmů, ale i základy stolování. Školní cvičná kuchyně je vybavena moderními spotřebiči, a tak žáci mají možnost se naučit je ovládat         a pracovat s nimi.
            Novinkou pro letošní školní rok je kroužek gymnastiky a mažoretek, které bezpochyby budou stejně oblíbené jako ty tradiční.Canisterapie
            I v letošním roce probíhá canisterapie /rehabilitace pomocí psů/ pod vedením paní Kavalírové a Pavlové ze sdružení Kamarád z Bílku. Obě lektorky jsou odbornice s praktickými zkušenostmi a již navázaným dobrým vztahem s dětmi z naší školy. Jedná se o 60 minutovou lekci, která probíhá jednou za 14 dní ve středu.
            Cílem je podpořit rozvoj osobnosti dětí s postižením a přinášet jim radost z příjemných prožitků. Canisterapie je alternativní forma rehabilitace, která využívá pozitivního působení psa na zdraví člověka. Klade důraz na řešení problémů psychologických i citových. Uplatňuje se i jako pomocná psychoterapeutická metoda u autistických žáků, u žáků s mentálním postižením, citově deprivovaných a u žáků, kteří mají obtíže s komunikací.
            Canisterapie má velmi příznivý vliv na naše žáky v mnoha oblastech. Pozitivně působí na rozvoj komunikace, řeči a slovní zásoby, rozvoj hrubé motoriky a zlepšení pohybových dovedností, zlepšení psychické pohody a pozitivního naladění, relaxace, uvolnění a celkové zklidnění a v neposlední řadě utváření pozitivního vztahu ke zvířatům.
            Dosavadní průběh terapie je hodnocen velmi pozitivně jak ze strany žáků a jejich rodičů, tak ze strany pedagogů.

úterý 3. října 2017

Střípky z měsíce září

Po velkém úspěchu repríza hudební pohádky
             Letošní školní rok se pomalu rozbíhá, vše se vrací do normálních kolejí, úkoly žáci postupně plní bez problémů, škola je prostě opět tu. Začínáme navazovat na úspěšné akce, které si chceme připomenout, popř. doplnit o nové.
             Takovou velice zdařilou akcí se stala hudební pohádka „Šípková Růženka“, kterou nacvičili žáci speciálních i praktických tříd, kteří navštěvují  hudebně–dramatický kroužek naší školy. Premiéra proběhla 6. června, ale pro velký zájem jsme se rozhodli uvést reprízu, i když trochu v novém obsazení, protože někteří účinkující již u nás skončili a odešli do učebních oborů v jiných školách. Ale to vůbec nic nemění na tom, že hudební pohádka má spád, dynamiku a jiskru, pro kterou byla tak úspěšná.
             V neposlední řadě moc děkujeme městu Chotěboř za finanční podporu této akce. Kulisy, kostýmy a ostatní nezbytné rekvizity se právě pořizovaly za finanční podpory města, bez nich by bylo představení méně výrazné. S dětmi jsme ho připravovali několik měsíců, ale vyplatilo se. Na premiéře mezi návštěvníky jsme rádi přivítali radní Kraje Vysočina Ing. Janu Fialovou, starostu města Ing. Tomáše Škaryda a místostarostu Ing. Zdeňka Janovského. Všem se představení moc líbilo a slovy chvály nešetřili. Ještě jednou jim za slova uznání i za zájem moc děkujeme.
              Pro tento veliký úspěch - „Šípkovou Růženku“- znovu uvede náš hudebně-dramatický kroužek ve dnech 10. a 11. října 2017. V případě zájmu bližší informace naleznete v pozvánce pod tímto článkem. Doufáme, že i repríza bude úspěšná jako premiéra. Děti se moc těší, už nyní pilně trénují a zodpovědně se připravují. Všechny zájemce srdečně zveme na představení a přejeme hezký kulturní zážitek.


Velký den je tu!
      Den 18. září u nás ve škole byl významný. Došlo ke slavnostnímu předání stropního zvedacího a asistenčního systému ROOMER. Tento systém usnadňuje manipulaci s imobilními žáky ve škole, a tím přispívá ke zjednodušení a zároveň ke zkvalitnění práce asistentů a pedagogů. 
   Celý kolejnicový systém byl před rokem nainstalován do dvou tříd a nyní byl prodloužen na chodbu a sociální zařízení. To teprve získává smysl a usnadňuje práci s tělesně handicapovanými žáky.  Slavnostní  předání se uskutečnilo v pondělí 18. září. Nový systém jsme viděli  za plného provozu.
    Vše proběhlo v přátelské atmosféře a oči dětí svítily štěstím a spokojeností. Od této chvíle věříme, že bude sloužit opravdu dobré věci.


Čarokrásnění
Srdečně zveme širokou veřejnost na vernisáž spojenou s výstavou nazvanou „Čarokrásnění“, která se bude konat 18. 10. 2017 ve sportovně relaxačním centru Lihovar Třemošnice. Výstava potrvá do ledna 2018. V galerii bude možno zhlédnout zcela neotřelý pohled na náš svět očima a rukama žáků naší školy.
Žáci v hodinách výtvarné výchovy vytvářeli kouzelné abstraktní obrazy, během nichž využili různé techniky např. enkaustiku /malování horkým voskem/, malbu špachtlí /nanášení vrstvy pasty nebo gelu/, malbu krepovým papírem, malbu prožitkem za poslechu hudby, malování skleněnou kuličkou, dále vyráběli abstraktní vitráže /tvary vytvořené fantazií a vybarvené pastelkou/ a jiné. Tyto moderní výtvarné techniky umožňují nejen otevření skrytých schopností a kreativní seberealizaci, ale i spontánní vyjádření niterních pocitů a uvolnění případných mentálních bloků.
V keramickém kroužku se žáci věnovali výrobě jedinečných šperků a keramických výrobků, které potěší nejedno oko.
Velmi oblíbenou technikou při výrobě šperků mezi žáky je smaltování /sypání barevných prášků na kovové výseky/.
Zajímavou a novou zkušeností pro naše žáky byla výroba šálek z bezešvých triček.
Na výstavě můžete vidět i mnoho dalších, neméně zajímavých výrobků. Každý návštěvník si jistě přijde na své, a proto přijďte a podpořte dobrou věc Vaši návštěvou. Těšíme se na Vás!

neděle 1. října 2017

Slavnostní předání kolejnicového systému

Velký den je tu!
      Den 18. září u nás ve škole byl významný. Došlo ke slavnostnímu předání stropního zvedacího a asistenčního systému ROOMER. Tento systém usnadňuje manipulaci s imobilními žáky ve škole, a tím přispívá ke zjednodušení a zároveň ke zkvalitnění práce asistentů a pedagogů.  
     Celý kolejnicový systém byl před rokem nainstalován do dvou tříd a nyní byl prodloužen na chodbu a sociální zařízení. To teprve získává smysl a usnadňuje práci s tělesně handicapovanými žáky.  Slavnostní předání se uskutečnilo v pondělí 18. září za účasti zástupce Nadace ČEZ pro Vysočinu a Jižní Moravu Mgr. Jany Štefánkové a rodičů žáků. Učitelé spolu s dětmi předvedli, jak kolejnicový systém využívají během výuky i přestávek.   
     Vše proběhlo v přátelské atmosféře a oči dětí svítily štěstím a spokojeností.