úterý 12. února 2019

Střípky z ledna

Ladovská zima

        To byl název našeho projektového dne, který připravila praktická třída pro všechny žáky školy.
     Tento den jsme věnovali zimním tradicím českého venkova a hlavně ilustracím malíře Josefa Lady, které nás provázejí celým životem. V prezentaci se žáci dozvěděli něco o životě našeho skvělého ilustrátora i spisovatele. Seznámili se s některými jeho bajkami a postavami  z pohádek. Na závěr jsme si promítli i krátkou pohádku o kocouru Mikešovi, která se nám také velice líbila. Dále si žáci vyzkoušeli malovat obrázky a v nich zobrazovat motivy, které Josef Lada používal. V malbách se vyskytovaly děti, život dětí a jejich bezstarostné hry hlavně na venkově. Na obrázcích nechyběla malebná česká krajina s kostelem, která je jednoduše, ale krásně znázorněna ve všech dílech Josefa Lady. Kdo nerad maluje, vybarvoval již připravené Ladovy omalovánky.
       V nich děti objevily bohatou tradici českého venkova v zimních dnech, ke které patří zabíjačka. A to byl i jeden z úkolů, který se v projektovém dnu vyskytl. Žáci měli za úkol vyrobit a zašpejlovat jitrnici. Byla tentokrát pouze z textilu a vaty, takže chuť na ní přešla. Zde se ale ukázalo, že některé děti jsou velice šikovné, naplnit a zašpejlovat jitrnici pro ně byla hračka. Odměnou jim byla ochutnávka té pravé nefalšované jitrnice od šikovného řezníka. A to byla ta správná tečka.
       Další úkoly byly zaměřeny na bystrost, odvahu a správné odhodlání. Hry a společné setkání byly zakončením celého projektového dne. Dětem se velice dařilo a už se těší na další setkání  tentokrát s  tématem, které pro ně bude překvapením.

27. leden – významný den

     Ve světě byl 27. leden zvolen jako Mezinárodní den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti. Ve škole jsme si tento den připomněli i poutavou a pro žáky zajímavou besedou o holocaustu, kterou připravil Radek Hejret, který realizuje i vzdělávací projekt „Světlo paměti“. Cílem projektu je působit preventivně proti výskytu rizikového chování a extremismu ve společnosti.  Zabývá se otázkou Židů a jejich života. Jeho poutavé a  na cit působící povídání s interaktivní pomocí proloženou dobovými fotografiemi, žáky velice zaujalo. Nejdříve jim přesně vysvětlil a vymezil téma, které je pro nás  smutné, ale bohužel pravdivé.
     Holocaust byla nacistická politika systematického, státem provozovaného pronásledování a hromadného vyvražďování, především osob židovské národnosti. V širším smyslu je slovem holocaust označován i celý nacistický perzekuční systém věznic, káznic a táborů jako celek, respektive nacistická perzekuce všech etnických, náboženských a politických skupin. V rámci genocidy namířené na židovské etnikum bylo vyvražděno kolem 6 milionů Židů.
     V různých  státech  se k této otázce postavili různě. U nás v českých zemích se holocaust v protektorátu odehrál pod taktovkou okupačních úřadů a až na výjimky bez odporu obyvatel a za spolupráce českých úřadů a úředníků. Silnou kritiku si v moderní době vysloužilo rozhodnutí Československa z roku 1938, kdy zakázalo rakouským Židům vstup na své území a vrátilo do Rakouska do rukou nacistů tisíce židovských uprchlíků.
     Tyto a mnoho dalších zajímavostí se žáci dozvěděli. Zajímavá beseda se dětem velice líbila a určitě si některá podobná témata ještě připomeneme.

středa 2. ledna 2019

Střípky z prosinceTuto otázku slyší každý rodič nesčetněkrát během prosince, neboť pro děti je tento měsíc nejkrásnějším obdobím roku. Nejinak tomu bylo i u nás ve škole. Advent, to je doba čekání na nejhezčí svátky roku, na které se těší nejen děti, ale i my dospěláci. Pro žáky naší školy to bylo období plné zajímavých akcí a překvapení.
Začátek adventu zahájil hudebně dramatický kroužek svojí hudební pohádkou „MRAZÍK“.     4. prosince žáci spolu s pedagogy vystoupili s předpremiérou pohádky pro chotěbořské seniory na umělecké scéně v Sokolovně. A jaký byl ohlas? Senioři naše herce odměnili nekonečným potleskem. 6. února v 10 hodin proběhne premiéra pohádky pro mateřské školy a základní školy. Tímto všichni srdečně zveme i širokou veřejnost.
          5. prosince neminulo žádnou třídu rejdění čertů spolu s Mikulášem a anděly. Všichni „hříšníci“ slíbili samotnému Luciferovi, že se určitě polepší. Strach, který byl u mnohých patrný, vyvážila radost ze sladké nadílky. Děkujeme COOP družstvu Havlíčkův Brod za hodnotné balíčky, které udělaly všem velkou radost.
          V průběhu adventu jsme nezapomněli ani na výrobu přání a dárků pro naši partnerskou školu na Slovensku – Spojenou školu Poprad.
          12. prosinec byl pro nás ve znamení výletu. Naším cílem byla cesta do Hlinska v Čechách na řemeslnická obydlí. I přes komplikované cestování vlakem, kdy nás paní Zima překvapila nečekanou sněhovou nadílkou, jsme zažili nezapomenutelnou předvánoční atmosféru. Seznámili jsme se, jak naši předci slavili Vánoce, jaké dobroty si chystali na štědrovečerní stůl a spoustu dalších zajímavých informací. Na sedmnáct překrásně vyzdobených obydlí jsme zhlédli a prošli s paní průvodkyní, která velmi poutavou formou vyprávěla o tradicích a zvycích tamějších obyvatel.

          V posledním týdnu od 17. do 19. prosince proběhl vánoční turnaj ve stolním tenisu, který se stal již nedílnou součástí adventu u nás ve škole. Žáci se na něj vždy těší a pilně se připravují v kroužku, který má už tradici. Svoje výkony předvedli ve dvou kategoriích – „začátečníci“ a „pokročilí“. Ve skupině začátečníků za dívky 1. místo získala Nikola Šífová a za chlapce Michal Pavlíček. Ve skupině pokročilých se na 1. místě umístila Denisa Kalejová a Vlastimil Červeňák. Vítězové obdrželi diplomy a věcné ceny.
          A konečně nastal dlouho očekávaný poslední den školy 21. prosinec, kdy neprobíhala běžná výuka. Od rána „byly ve vzduchu Vánoce“- tedy vánoční besídka. Překrásně vyzdobená hala naší školy se stala místem pro setkání žáků, pedagogů a rodičů. Nazdobený stromeček, slavnostně prostřené stoly plné vánočního cukroví, perníčků a různých dobrot vytvořily tu správnou předvánoční atmosféru. A jakou měla naše besídka náplň? Žáci jednotlivých tříd vystoupili se svým programem, který si pečlivě připravili. Zpívali koledy, recitovali básničky, hráli scénky s vánoční tematikou, seznámili nás se zvyky a tradicemi Vánoc u nás i ve světě. Velmi zajímavé a poučné bylo divadelní loutkové představení o Ježíškovi, které vyprávěla a hrála spolu s dětmi paní učitelka Andrea Vašíčková. A tímto jsme vám odpověděli na otázku v názvu článku, neboť k nám do školy letos Ježíšek zavítal a byl bohatý.


pondělí 3. prosince 2018

Střípky z měsíce listopadu


JAK JSME TRÁVILI ČAS PŘED ADVENTEM
I letos jsme se těšili na příjezd svatého Martina s tajným přáním, že osedlá bílého koně a přijede. Bohužel se tak nestalo! A tak jsme se rozhodli to napravit a vykouzlit si sníh sami. Dvanáctý listopad byl u nás naplánován projektový den, který se nesl v duchu tematického učení a pracovních dílniček. Všemu předcházel domácí úkol pro žáky a pedagogy – přijít do školy v bílém oblečení a mít co nejvíce bílých doplňků. Úkol všichni pojali velmi zodpovědně a splnili ho na jedničku. A slavnostní den mohl začít…
            Na svatého Martina, prý už zima začíná…“ Tak takhle začala básnička, kterou jsme se společně naučili v českém jazyce. Studentka praktické školy seznámila žáky s legendou o svatém Martinovi, z níž vyplynulo, jak je důležitá pomoc jednoho člověka druhému, kamarád kamarádovi. Dále si žáci vyslechli pranostiky a rčení, zazpívali si písničky a získali spoustu zajímavých informací, které se pojí s tímto svátkem.
            Jako mávnutí kouzelným proutkem se jednotlivé třídy proměnily v pracovní dílničky. Žáci se rozdělili do skupin a nastalo tvoření. Děti luštily křížovky a rébusy, v nichž si nenásilnou formou procvičily matematiku a český jazyk, doplňovaly pracovní listy zaměřené na pranostiky, vytvářely vitráže, vyráběly a kreslily koně, podkovy, malovaly husy, či postavu samotného Martina. A aby se naplnilo přání „sněhové nadílky“, tak si všichni vyrobili sněhovou vločku z bílé vlny. Po absolvování všech stanovišť následovalo sčítání výsledků. Cílem bylo zjistit, která třída měla co nejvíce bílých prvků. A závěr? Sladká odměna pro všechny zúčastněné. I když Martin na bílém koni nepřijel, my jsme si pondělní projektové vyučování náramně užili.
Předvánoční čas, to je advent, k němuž neodmyslitelně patří adventní věnec. Symbol odpočítávání čtyř týdnů adventu, doby příprav na Vánoce. Každou adventní neděli se zapálí jedna svíčka. Aby si tyto zvyklosti vyzkoušeli i sami žáci, tak jsme se rozhodli, že si každý vyrobí svůj adventní věnec.
            Poslední pátek v listopadu se chodba naší školy stala jedním velkým jehličím provoněným prostředím. Na každého z přítomných dýchla nádherná předvánoční atmosféra. S nadšením a odhodláním se všichni pustili do práce. Věnce se zdobily větvičkami, stuhami, sušeným ovocem, kořením a různým přírodním materiálem. Překrásně nazdobené adventní věnce si jejich tvůrci odnesli domů, aby si o první adventní neděli na nich zapálili svíčku. A jaký byl výsledek? Posuďte sami…


úterý 6. listopadu 2018

Střípky z měsíce října


NÁVŠTĚVA HAVLÍČKOVA BRODU

Při příležitosti 100. výročí vzniku Československé republiky žáci naší školy navštívili Město Havlíčkův Brod.
Přijali jsme pozvání starosty města Mgr. Jana Tecla, a proto cíl naší první zastávky vedl na radnici, kde pan starosta sídlí. Díky dostatečné časové rezervě jsme se cestou zastavili u některých historických památek.
A jaké překvapení nás potkalo?  Pan starosta se znenadání objevil na náměstí, okamžitě se nás ujal a odvedl na své pracoviště. Všichni jsme se pohodlně usadili v jeho pracovně a nastalo vzájemné představování. Poté si žáci vyslechli zajímavé povídání o historii Havlíčkova Brodu, například od kdy má název Havlíčkův Brod, s jakými spřátelenými zeměmi spolupracuje, že se stal prvním městem, kde byl zaveden královský vodovod a mnoho dalších informací. Následovaly otázky ze strany žáků na pana starostu. Na všechny otázkynám s přehledem odpověděl, vysvětlil i pojmy, které se týkaly voleb. Posezení pan starosta zpestřil i pověstí o kostlivci Hnátovi, který je umístěn na Staré radnici. Neméně zajímavé bylo i vysvětlení názvu Koudelova kašna, která se nachází ve středu náměstí. Čas, který měl pro nás pan starosta vymezen, velmi rychle uběhl. Na rozloučenou všichni dostali dárek a nechyběla ani společná fotografie.

                Následně jsme se odebrali do muzea Havlíčkova Brodu, které sídlí v Havlíčkově domě. Výstava ke 100. výročí vzniku Československé republiky je vhodně  uspořádaná a srozumitelná pro každého. Je rozdělena do několika částí podle důležitých historických mezníků. Paní průvodkyně nás provedla celou výstavou a představila jednotlivá období. První část je věnována roku 1918, kde žáci zhlédli symboly a předměty za sto let trvání času. Druhá část zachycuje roky 1939 – 1945 - utrpení, bolest a smutek II. světové války. Třetí část znázorňuje rok 1968. Nespokojenost lidí po obsazení republiky sovětskou armádou se projevovala i formou nápisů na domech a výrobou transparentů. Vystavené originální transparenty s hesly paní průvodkyně žákům objasnila. Čtvrtá část výstavy představuje rok 1989, který je vyobrazen v podobě smetiště. Část pátá představuje příběhy brodských pomníků, které byly rozmístěny ve městě. A tady končila naše prohlídka ke 100. výročí Československé republiky. Závěr výstavy byl opravdu velkým překvapením a potěšením pro paní průvodkyni, která se nám věnovala. Naši žáci jí jako poděkování za prohlídku a výklad zazpívali píseň Ach, synku, synku…

                Následovalo putování po havlíčkobrodských památkách. Jeden z našich pedagogůMgr. Jaroslav Drtina velmi poutavou formou žákům předával informace o historicky zajímavých místech Havlíčkova Brodu. Naše cesta začala u mariánského sloupu, který je dominantou náměstí. Měšťané ho postavili jako ochranu proti moru. Zastavili jsme se i u Koudelovy kamenné barokní pískovcové kašny, kde jsme zmínili, jakou cestou přišla ke svému názvu. Naši velkou pozornost si nepochybně zasloužil i pomník T. G. Masaryka ve Štáflově ulici. Poté naše cesta pokračovala k nejstaršímu středověkému dřevěnému domu zvanémuŠtáflova chalupa. Putování podél městských hradeb nás zavedlo ke Štáflově baště a pomníčku, který je vzpomínkou na útrapy II. světové války, kde při leteckém náletu zahynuli čtyři chlapci. Příroda uprostřed města a procházka pod korunami stromů, to je park Budoucnost. Krátký odpočinek jsme sidopřáli v dřevěném altánu a následně pokračovali lipovou alejí k soše K. H. Borovského.
                Touto zastávkou skončilo putování po Havlíčkově Brodě. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí jak z historie, tak ze současnosti. Děkujeme panu starostovi za vřelé přijetí na radnici a našemu kolegovi za netradiční poznání Havlíčkova Brodu.

pondělí 1. října 2018

Střípky z měsíce září

PESTRÝ ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU
Nový školní rok se pomaličku rozbíhá, a protože nám počasí celé září vyloženě přálo, rozhodli jsme se vyzkoušet nový trend a to výuku v přírodě. Jaká to má pozitiva? Rozhodně to prospívá našemu zdraví, dále můžeme uplatnit mezipředmětové vztahy, protože každá naše „činnost“ se netýká jen jednoho předmětu, ale vždy se najde tzv. něco navíc. A co jsme tedy během září podnikli?
Během prvního týdne jsme vyrazili na poznávací vycházku. Noví žáci se seznámili s důležitými místy, prošli jsme historicky zajímavá místa, kde jsme si připomněli, čím jsou významná.
Druhý zářijový týden se konala výstava drobného zvířectva v chovatelském areálu Chotěboř. Nejenom, že jsme mohli vidět nám známá domácí zvířata, ale nejvíce se nám líbil „králičí hop“, což je překážkový běh pro králíky.
Štědře se nám odvděčila i naše přírodní zahrada, kde jsme sklidili plody zaseté v loňském školním roce. Výsledky naší práce žáci zpracovali ve školní cvičné kuchyni.

Do našich zářijových aktivit jsme začlenili i kulturu, a to v podobě několika divadelních představení na Chotěbořském divadlení.
V neposlední řadě se dostalo i na sport. Na letním stadionu se konaly lehkoatletické závody – běh na 60 metrů, 800 metrů, hod kriketovým míčkem a skok daleký. Organizátorem byla naše škola, která se utkala se Základní školou Buttulova ulice a Základní školou Smetanova ulice. Závody se konaly za finanční podpory Města Chotěboř, kterému tímto děkujeme.
Závěr měsíce byl věnován turistické vycházce do Údolí řeky Doubravy, kde žáci mohli v praxi uplatnit své znalosti z enviromentální výchovy.

                Z výčtu výše uvedených aktivit jistě potvrdíte, že jsme se během začátku školního roku opravdu nenudili, a my už se těšíme, co nám přinesou další týdny ve škole.

středa 20. června 2018

Střípky z měsíce června


VÝLET ZA POZNÁNÍM
            S blížícím se koncem školního roku je čas na výlety, exkurze, sportovní a vědomostní soutěže. Nejvíce jsme se těšili na školní výlet. V široké nabídce nás zaujal výlet do Brna. Počasí bylo velmi krásné, a tak nám nebránilo nic, abychom se vydali do zábavného vědeckého parku VIDA. A co je vlastně VIDA? No, přece zvolání, když objevíte něco překvapivého – zvoláte: „Vida! To jsem nevěděl…“. Čekalo na nás více jak 150 exponátů, které jsme si mohli vyzkoušet na vlastní kůži a tím lépe porozumět světu kolem nás.Víte, jaké to je projít se po zemětřesné desce, prožít tornádo, povodňovou vlnu, poznat oceán v láhvi, ověřit si funkci svého srdce, nebo si zkusit moderovat předpověď počasí? To vše jsme si mohli vyzkoušet.
            Pro naše žáky byly připraveny dva programy. První s názvem „Když kámen promluví“, v němž objevovali kamenný svět všemi smysly. Například si vyzkoušeli hru na kamenný xylofon /litofon/, kde si společně zahráli píseň Skákal pes přes oves. V dalším stanovišti poznávali různé druhy kamenů, absolvovali chůzi po kamenné cestě a na závěr relaxovali s lávovými kameny za zvuků příjemné relaxační hudby.
Druhý program se jmenoval„Mysli na smysly“, při kterém žáci museli zapojit všechny smysly. Po hmatu měli poznat předmět v neprůhledném sáčku, po čichu zjistit obsah skleničky, po sluchu rozlišit různé zvuky /například start letadla, motorky, hlas zvířat a jiné/. Pro ověření bystrosti zraku hledali rozdíly na obrázcích. Posledním úkolem v programu byla ochutnávka jídla, zda se jedná o kyselé, sladké, slané nebo hořké chutě.
            Výlet se nám vydařil i přes nepříjemnou dopravní situaci, která nás na cestě potkala.VÝSTAVA ZAHRADNÍ KERAMIKY A VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ
Naše škola pravidelně organizuje akce, při kterých si široká veřejnost může prohlédnout školu a vidět, jak jsou naši žáci šikovní. Po pozitivních ohlasech veřejnosti z minulých let se stalo již tradicí, že začátkem června probíhá na naší škole výstava zahradní keramiky spojená s vystoupením žáků. Akce proběhla 5. června. Červen je jeden z nejkrásnějších měsíců v roce, jelikož je příroda v plném květu. Naše školní zahrada ožila od brzkého rána. Do přírodní učebny a části zahrady jsme rozmístili keramické výrobky zhotovené ve školní keramické dílně. Výtvory žáků ji tak zkrášlily a učinily jedinečnou pro tento den. Oči návštěvníků byly potěšeny různorodostí a nepřeberným množstvím nápadů. Mohli zhlédnout osázené keramické květináče různých druhů a velikostí, pítka, ozdobné koule na svíčku, sluníčka, zvířátka /pejsky, ptáčky, zajíčky, motýly, sovy/ a spoustu jiných výrobků. Výstava byla velkou inspirací, jak si vyzdobit svoji vlastní zahradu.


            V deset hodin proběhlo v budově školy vystoupení žáků pro veřejnost. Návštěvníci mohli zhlédnout například scénku „Kopečkovic v Itálii“, vystoupení mažoretek, gymnastek se stuhami, břišní tanec, balet Labutí jezero, spoustu známých písní a další aktivity, které se žáci během roku naučili v kroužcích.


            Výstava i vystoupení byly kladně hodnoceny veřejností, a tak máme prostor k zamyšlení, čím zaujmout příště…

pátek 1. června 2018

Střípky z měsíce května


Projektové dny v květnu
      Květen je krásný jarní měsíc, příroda rozkvétá, už se probudila ze zimních smutných dnů. Kdo může, vyjde do přírody, poznává okolní krajinu, kterou možná ještě nezná tak dokonale.
       Nedávné dva pondělky u nás ve škole měly zvláštní atmosféru, protože po nich následovaly státní svátky. My jsme se je rozhodli prožít trochu netradičně.
       V pondělí 30. dubna probíhal ve škole čarodějnický projektový den. Čekala nás spousta legračních úkolů a her, čarodějnických lektvarů a dobrot. Děti mohly přijít v čarodějnických převlecích a zúčastnit se tak volby o nejkrásnější čarodějnici či čaroděje. Tento den se u nás ve škole bylo na co koukat. Mnohé čarodějnice byly strašidelné, některé zase legrační, prostě bylo z čeho vybírat. Zvítězili všichni, co se zúčastnili celého dne. Nakonec jsme se chtěli posilnit opečeným buřtíkem, ale ten den nás zradilo počasí. Foukal silný vítr a bylo nebezpečí požáru, takže oheň se nekonal. Ale i tak jsme si na buřtících pochutnali. Naše cvičná kuchyňka se proměnila ve voňavou místnost a šikovné paní učitelky buřty jednoduše připravily v kuchyni. To byla opravdová tečka našeho dopoledne, které se opravdu vydařilo.
        Druhé pondělí – 7. května - bylo ve znamení květnových státních svátků. Ten den jsme nazvali – „Den vítězství 1945“. Byl to projektový den věnovaný událostem 2. světové války. Oblečení bylo tentokrát v maskáčové nebo vojenské khaki barvě. Pracovali jsme opět formou her, kvízů, skládaček a vyhledávání informací na dané téma. A na závěr jsme se vydali do okolí Chotěboře k pomníku obětem 2. světové války.
       Mnohé děti vůbec netušily, že nějaké události 2. světové války proběhly i tak blízko nás. Celé dopoledne bylo pro děti zábavné a nenásilnou formou jsme uctili památku lidí, kteří padli v boji za náš samozřejmý klid a bezpečí. Moc se nám akce vydařila a v příštích letech budeme v této tradici určitě pokračovat.

Den matek v Chotěboři
   9. května se představili někteří žáci hudebně dramatického kroužku  v KD Junior v Chotěboři. Vystoupili s pásmem písniček na „Setkání důchodců ke Dni matek“, které se každoročně uskutečňuje v tomto čase. Pořadatelem je město Chotěboř.
    I tentokrát  žáci podali výborné výkony. Vše proběhlo hladce a bez komplikací. Pásmo písniček bylo věnováno maminkám, zazněly i písničky o jaru a na závěr vystoupili nejlepší zpěváci naší školy. Diváci nadšeně tleskali a dětem poděkovali i zástupci města Chotěboř. Nechyběla ani sladká odměna. Za krásné vystoupení bychom chtěli všem znovu poděkovat a do další práce popřát hodně sil. 

Rádi soutěžíme!                                        
        Jako každým rokem – i letošní jaro – je ve znamení soutěží. Zúčastnili jsme se několika soutěží, kde výsledky byly opravdu vynikající. Soutěží se žáci účastní velice rádi, měří si své síly se svými vrstevníky, najdou si nové přátele a kamarády. Poznají nová místa. Těší se ze získaných cen a odměnou jsou jim i diplomy, které mají vystavené ve škole, kde jim připomínají krásné chvilky vítězství. Jedno jméno se může vyskytnout na diplomech i několikrát, protože někteří žáci jsou opravdu dobří i ve více oborech.                                        
   O přírodě máme vědět co nejvíce, proto se každým rokem účastníme botanické soutěže v poznávání vybraných druhů rostlin. Tentokrát jsme odjeli do Ledče nad Sázavou, kde se konalo okresní kolo. Celkem se ho zúčastnilo 25 žáků ze tří základních škol – a to z Havlíčkova Brodu, z Ledče nad Sázavou, z Chotěboře. Žáci poznávali celkem 80 rostlin, keřů a stromů. Ty určovali nejen z obrázků, ale i skutečné. Vybraní žáci nezklamali a zaslouží si velkou pochvalu za předvedené výkony. Soutěž probíhala ve třech kategoriích a z toho jsme III. kategorii bezpečně vyhráli. Vítězem se stal Michal Pavlíček a Mário Marek obsadil krásné 3. místo. Ve II. kategorii obsadil David Ježek 3. místo. Zaslouží si ještě jednou všichni velkou pochvalu za úspěšnou reprezentaci školy!
      2. května se v Havlíčkově Brodě konalo již tradiční okresní kolo soutěže – „Soutěž mladých zdravotníků“. Byla to pro mnohé první důležitá zkouška z první pomoci, kde vybraní žáci uplatnili své znalosti, dovednosti, rozhodnost a odvahu zachránit lidský život či zmírnit bolest poraněných. Družstvo bylo tentokrát ve složení: Denisa Kalejová, Sylva Kalejová, Sára Aschenbrennerová, Kristýna Machová, Johana Agnes Kolářová, David Ježek. Své znalosti uplatnili opět na výbornou, ve velké konkurenci základních škol si odnesli vítězství a již počtvrté za sebou i putovní pohár v podobě kapky krve. I jim patří velké blahopřání a pochvala!

      Jednou z nejvíce oblíbených soutěží jsou sportovní hry. Soutěží se ve čtyřech disciplínách – a to v běhu na krátkou a dlouhou trať, ve skoku dalekém a v hodu míčkem. Soutěž je napínavá do poslední chvíle, protože o vítězi rozhodují všechny disciplíny a součet bodů ukáže, kdo je opravdu sportovně založený. Ze školního kola postoupili do okresního kola opravdu ti nejlepší.
    Okresní kolo se konalo 22. května v Chotěboři. Ve všech výše uvedených disciplínách obsadilo celkově družstvo našich žáků 1. místo a v konkurenci reprezentantů ze základních škol se neztratilo. Ke krásnému zážitku přibyly i ceny, kterými nás tentokrát podpořil Kraj Vysočina. O to více se soutěžilo, každý chtěl získat první cenu. Družstvo bylo ve složení Sára Aschenbrennerová, Kristýna Machová, David Ježek, Johana Agnes Kolářová, Vlastimil Červeňák, David Červeňák.  Ještě jednou jim srdečně blahopřejeme za předvedené výkony!
   30. května vyvrcholením sportovních soutěží bude  krajské kolo ve Velkém Meziříčí. Protože je to jedna z nejvyšších soutěží sportovních her, už jenom účast je opravdu vynikající úspěch. 
     Všechny znalosti z oboru zdravotnictví, z oboru přírodopisu a nakonec i z oboru tělesné výchovy uplatnili soutěžící při dopravní soutěži, která proběhla ve čtvrtek 17. května. Soutěžilo se ve Světlé nad Sázavou, čtyřčlenné družstvo si vedlo velice dobře a získalo 2. místo. Soutěžícími byli David Ježek, Patrik Petho, Sylva Kalejová, Sára Aschenbrennerová. Všem se dařilo nejen ve zdravotní části soutěže, ale i v samotné jízdě zručnosti a také ve znalostech  dopravních předpisů.  Také jim  patří velké blahopřání!

Majáles se velmi líbil
      11. května prošel městem Chotěboř průvod studentů v převlecích tentokrát filmových nebo seriálových postav. Majáles uspořádali studenti VOŠ, OA a SOUT Chotěboř a pozvali na tuto hezkou tradici i žáky naší školy. Ti si to užili opravdu velmi dobře. Převleky  z pohádky Sněhurka a sedm trpaslíků si zhotovili sami a byli na ně patřičně hrdi. Akce se vydařila, počasí přálo i v  příštím roce se těšíme na další pokračování.