pondělí 3. prosince 2018

Střípky z měsíce listopadu


JAK JSME TRÁVILI ČAS PŘED ADVENTEM
I letos jsme se těšili na příjezd svatého Martina s tajným přáním, že osedlá bílého koně a přijede. Bohužel se tak nestalo! A tak jsme se rozhodli to napravit a vykouzlit si sníh sami. Dvanáctý listopad byl u nás naplánován projektový den, který se nesl v duchu tematického učení a pracovních dílniček. Všemu předcházel domácí úkol pro žáky a pedagogy – přijít do školy v bílém oblečení a mít co nejvíce bílých doplňků. Úkol všichni pojali velmi zodpovědně a splnili ho na jedničku. A slavnostní den mohl začít…
            Na svatého Martina, prý už zima začíná…“ Tak takhle začala básnička, kterou jsme se společně naučili v českém jazyce. Studentka praktické školy seznámila žáky s legendou o svatém Martinovi, z níž vyplynulo, jak je důležitá pomoc jednoho člověka druhému, kamarád kamarádovi. Dále si žáci vyslechli pranostiky a rčení, zazpívali si písničky a získali spoustu zajímavých informací, které se pojí s tímto svátkem.
            Jako mávnutí kouzelným proutkem se jednotlivé třídy proměnily v pracovní dílničky. Žáci se rozdělili do skupin a nastalo tvoření. Děti luštily křížovky a rébusy, v nichž si nenásilnou formou procvičily matematiku a český jazyk, doplňovaly pracovní listy zaměřené na pranostiky, vytvářely vitráže, vyráběly a kreslily koně, podkovy, malovaly husy, či postavu samotného Martina. A aby se naplnilo přání „sněhové nadílky“, tak si všichni vyrobili sněhovou vločku z bílé vlny. Po absolvování všech stanovišť následovalo sčítání výsledků. Cílem bylo zjistit, která třída měla co nejvíce bílých prvků. A závěr? Sladká odměna pro všechny zúčastněné. I když Martin na bílém koni nepřijel, my jsme si pondělní projektové vyučování náramně užili.
Předvánoční čas, to je advent, k němuž neodmyslitelně patří adventní věnec. Symbol odpočítávání čtyř týdnů adventu, doby příprav na Vánoce. Každou adventní neděli se zapálí jedna svíčka. Aby si tyto zvyklosti vyzkoušeli i sami žáci, tak jsme se rozhodli, že si každý vyrobí svůj adventní věnec.
            Poslední pátek v listopadu se chodba naší školy stala jedním velkým jehličím provoněným prostředím. Na každého z přítomných dýchla nádherná předvánoční atmosféra. S nadšením a odhodláním se všichni pustili do práce. Věnce se zdobily větvičkami, stuhami, sušeným ovocem, kořením a různým přírodním materiálem. Překrásně nazdobené adventní věnce si jejich tvůrci odnesli domů, aby si o první adventní neděli na nich zapálili svíčku. A jaký byl výsledek? Posuďte sami…


úterý 6. listopadu 2018

Střípky z měsíce října


NÁVŠTĚVA HAVLÍČKOVA BRODU

Při příležitosti 100. výročí vzniku Československé republiky žáci naší školy navštívili Město Havlíčkův Brod.
Přijali jsme pozvání starosty města Mgr. Jana Tecla, a proto cíl naší první zastávky vedl na radnici, kde pan starosta sídlí. Díky dostatečné časové rezervě jsme se cestou zastavili u některých historických památek.
A jaké překvapení nás potkalo?  Pan starosta se znenadání objevil na náměstí, okamžitě se nás ujal a odvedl na své pracoviště. Všichni jsme se pohodlně usadili v jeho pracovně a nastalo vzájemné představování. Poté si žáci vyslechli zajímavé povídání o historii Havlíčkova Brodu, například od kdy má název Havlíčkův Brod, s jakými spřátelenými zeměmi spolupracuje, že se stal prvním městem, kde byl zaveden královský vodovod a mnoho dalších informací. Následovaly otázky ze strany žáků na pana starostu. Na všechny otázkynám s přehledem odpověděl, vysvětlil i pojmy, které se týkaly voleb. Posezení pan starosta zpestřil i pověstí o kostlivci Hnátovi, který je umístěn na Staré radnici. Neméně zajímavé bylo i vysvětlení názvu Koudelova kašna, která se nachází ve středu náměstí. Čas, který měl pro nás pan starosta vymezen, velmi rychle uběhl. Na rozloučenou všichni dostali dárek a nechyběla ani společná fotografie.

                Následně jsme se odebrali do muzea Havlíčkova Brodu, které sídlí v Havlíčkově domě. Výstava ke 100. výročí vzniku Československé republiky je vhodně  uspořádaná a srozumitelná pro každého. Je rozdělena do několika částí podle důležitých historických mezníků. Paní průvodkyně nás provedla celou výstavou a představila jednotlivá období. První část je věnována roku 1918, kde žáci zhlédli symboly a předměty za sto let trvání času. Druhá část zachycuje roky 1939 – 1945 - utrpení, bolest a smutek II. světové války. Třetí část znázorňuje rok 1968. Nespokojenost lidí po obsazení republiky sovětskou armádou se projevovala i formou nápisů na domech a výrobou transparentů. Vystavené originální transparenty s hesly paní průvodkyně žákům objasnila. Čtvrtá část výstavy představuje rok 1989, který je vyobrazen v podobě smetiště. Část pátá představuje příběhy brodských pomníků, které byly rozmístěny ve městě. A tady končila naše prohlídka ke 100. výročí Československé republiky. Závěr výstavy byl opravdu velkým překvapením a potěšením pro paní průvodkyni, která se nám věnovala. Naši žáci jí jako poděkování za prohlídku a výklad zazpívali píseň Ach, synku, synku…

                Následovalo putování po havlíčkobrodských památkách. Jeden z našich pedagogůMgr. Jaroslav Drtina velmi poutavou formou žákům předával informace o historicky zajímavých místech Havlíčkova Brodu. Naše cesta začala u mariánského sloupu, který je dominantou náměstí. Měšťané ho postavili jako ochranu proti moru. Zastavili jsme se i u Koudelovy kamenné barokní pískovcové kašny, kde jsme zmínili, jakou cestou přišla ke svému názvu. Naši velkou pozornost si nepochybně zasloužil i pomník T. G. Masaryka ve Štáflově ulici. Poté naše cesta pokračovala k nejstaršímu středověkému dřevěnému domu zvanémuŠtáflova chalupa. Putování podél městských hradeb nás zavedlo ke Štáflově baště a pomníčku, který je vzpomínkou na útrapy II. světové války, kde při leteckém náletu zahynuli čtyři chlapci. Příroda uprostřed města a procházka pod korunami stromů, to je park Budoucnost. Krátký odpočinek jsme sidopřáli v dřevěném altánu a následně pokračovali lipovou alejí k soše K. H. Borovského.
                Touto zastávkou skončilo putování po Havlíčkově Brodě. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí jak z historie, tak ze současnosti. Děkujeme panu starostovi za vřelé přijetí na radnici a našemu kolegovi za netradiční poznání Havlíčkova Brodu.

pondělí 1. října 2018

Střípky z měsíce září

PESTRÝ ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU
Nový školní rok se pomaličku rozbíhá, a protože nám počasí celé září vyloženě přálo, rozhodli jsme se vyzkoušet nový trend a to výuku v přírodě. Jaká to má pozitiva? Rozhodně to prospívá našemu zdraví, dále můžeme uplatnit mezipředmětové vztahy, protože každá naše „činnost“ se netýká jen jednoho předmětu, ale vždy se najde tzv. něco navíc. A co jsme tedy během září podnikli?
Během prvního týdne jsme vyrazili na poznávací vycházku. Noví žáci se seznámili s důležitými místy, prošli jsme historicky zajímavá místa, kde jsme si připomněli, čím jsou významná.
Druhý zářijový týden se konala výstava drobného zvířectva v chovatelském areálu Chotěboř. Nejenom, že jsme mohli vidět nám známá domácí zvířata, ale nejvíce se nám líbil „králičí hop“, což je překážkový běh pro králíky.
Štědře se nám odvděčila i naše přírodní zahrada, kde jsme sklidili plody zaseté v loňském školním roce. Výsledky naší práce žáci zpracovali ve školní cvičné kuchyni.

Do našich zářijových aktivit jsme začlenili i kulturu, a to v podobě několika divadelních představení na Chotěbořském divadlení.
V neposlední řadě se dostalo i na sport. Na letním stadionu se konaly lehkoatletické závody – běh na 60 metrů, 800 metrů, hod kriketovým míčkem a skok daleký. Organizátorem byla naše škola, která se utkala se Základní školou Buttulova ulice a Základní školou Smetanova ulice. Závody se konaly za finanční podpory Města Chotěboř, kterému tímto děkujeme.
Závěr měsíce byl věnován turistické vycházce do Údolí řeky Doubravy, kde žáci mohli v praxi uplatnit své znalosti z enviromentální výchovy.

                Z výčtu výše uvedených aktivit jistě potvrdíte, že jsme se během začátku školního roku opravdu nenudili, a my už se těšíme, co nám přinesou další týdny ve škole.

středa 20. června 2018

Střípky z měsíce června


VÝLET ZA POZNÁNÍM
            S blížícím se koncem školního roku je čas na výlety, exkurze, sportovní a vědomostní soutěže. Nejvíce jsme se těšili na školní výlet. V široké nabídce nás zaujal výlet do Brna. Počasí bylo velmi krásné, a tak nám nebránilo nic, abychom se vydali do zábavného vědeckého parku VIDA. A co je vlastně VIDA? No, přece zvolání, když objevíte něco překvapivého – zvoláte: „Vida! To jsem nevěděl…“. Čekalo na nás více jak 150 exponátů, které jsme si mohli vyzkoušet na vlastní kůži a tím lépe porozumět světu kolem nás.Víte, jaké to je projít se po zemětřesné desce, prožít tornádo, povodňovou vlnu, poznat oceán v láhvi, ověřit si funkci svého srdce, nebo si zkusit moderovat předpověď počasí? To vše jsme si mohli vyzkoušet.
            Pro naše žáky byly připraveny dva programy. První s názvem „Když kámen promluví“, v němž objevovali kamenný svět všemi smysly. Například si vyzkoušeli hru na kamenný xylofon /litofon/, kde si společně zahráli píseň Skákal pes přes oves. V dalším stanovišti poznávali různé druhy kamenů, absolvovali chůzi po kamenné cestě a na závěr relaxovali s lávovými kameny za zvuků příjemné relaxační hudby.
Druhý program se jmenoval„Mysli na smysly“, při kterém žáci museli zapojit všechny smysly. Po hmatu měli poznat předmět v neprůhledném sáčku, po čichu zjistit obsah skleničky, po sluchu rozlišit různé zvuky /například start letadla, motorky, hlas zvířat a jiné/. Pro ověření bystrosti zraku hledali rozdíly na obrázcích. Posledním úkolem v programu byla ochutnávka jídla, zda se jedná o kyselé, sladké, slané nebo hořké chutě.
            Výlet se nám vydařil i přes nepříjemnou dopravní situaci, která nás na cestě potkala.VÝSTAVA ZAHRADNÍ KERAMIKY A VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ
Naše škola pravidelně organizuje akce, při kterých si široká veřejnost může prohlédnout školu a vidět, jak jsou naši žáci šikovní. Po pozitivních ohlasech veřejnosti z minulých let se stalo již tradicí, že začátkem června probíhá na naší škole výstava zahradní keramiky spojená s vystoupením žáků. Akce proběhla 5. června. Červen je jeden z nejkrásnějších měsíců v roce, jelikož je příroda v plném květu. Naše školní zahrada ožila od brzkého rána. Do přírodní učebny a části zahrady jsme rozmístili keramické výrobky zhotovené ve školní keramické dílně. Výtvory žáků ji tak zkrášlily a učinily jedinečnou pro tento den. Oči návštěvníků byly potěšeny různorodostí a nepřeberným množstvím nápadů. Mohli zhlédnout osázené keramické květináče různých druhů a velikostí, pítka, ozdobné koule na svíčku, sluníčka, zvířátka /pejsky, ptáčky, zajíčky, motýly, sovy/ a spoustu jiných výrobků. Výstava byla velkou inspirací, jak si vyzdobit svoji vlastní zahradu.


            V deset hodin proběhlo v budově školy vystoupení žáků pro veřejnost. Návštěvníci mohli zhlédnout například scénku „Kopečkovic v Itálii“, vystoupení mažoretek, gymnastek se stuhami, břišní tanec, balet Labutí jezero, spoustu známých písní a další aktivity, které se žáci během roku naučili v kroužcích.


            Výstava i vystoupení byly kladně hodnoceny veřejností, a tak máme prostor k zamyšlení, čím zaujmout příště…

pátek 1. června 2018

Střípky z měsíce května


Projektové dny v květnu
      Květen je krásný jarní měsíc, příroda rozkvétá, už se probudila ze zimních smutných dnů. Kdo může, vyjde do přírody, poznává okolní krajinu, kterou možná ještě nezná tak dokonale.
       Nedávné dva pondělky u nás ve škole měly zvláštní atmosféru, protože po nich následovaly státní svátky. My jsme se je rozhodli prožít trochu netradičně.
       V pondělí 30. dubna probíhal ve škole čarodějnický projektový den. Čekala nás spousta legračních úkolů a her, čarodějnických lektvarů a dobrot. Děti mohly přijít v čarodějnických převlecích a zúčastnit se tak volby o nejkrásnější čarodějnici či čaroděje. Tento den se u nás ve škole bylo na co koukat. Mnohé čarodějnice byly strašidelné, některé zase legrační, prostě bylo z čeho vybírat. Zvítězili všichni, co se zúčastnili celého dne. Nakonec jsme se chtěli posilnit opečeným buřtíkem, ale ten den nás zradilo počasí. Foukal silný vítr a bylo nebezpečí požáru, takže oheň se nekonal. Ale i tak jsme si na buřtících pochutnali. Naše cvičná kuchyňka se proměnila ve voňavou místnost a šikovné paní učitelky buřty jednoduše připravily v kuchyni. To byla opravdová tečka našeho dopoledne, které se opravdu vydařilo.
        Druhé pondělí – 7. května - bylo ve znamení květnových státních svátků. Ten den jsme nazvali – „Den vítězství 1945“. Byl to projektový den věnovaný událostem 2. světové války. Oblečení bylo tentokrát v maskáčové nebo vojenské khaki barvě. Pracovali jsme opět formou her, kvízů, skládaček a vyhledávání informací na dané téma. A na závěr jsme se vydali do okolí Chotěboře k pomníku obětem 2. světové války.
       Mnohé děti vůbec netušily, že nějaké události 2. světové války proběhly i tak blízko nás. Celé dopoledne bylo pro děti zábavné a nenásilnou formou jsme uctili památku lidí, kteří padli v boji za náš samozřejmý klid a bezpečí. Moc se nám akce vydařila a v příštích letech budeme v této tradici určitě pokračovat.

Den matek v Chotěboři
   9. května se představili někteří žáci hudebně dramatického kroužku  v KD Junior v Chotěboři. Vystoupili s pásmem písniček na „Setkání důchodců ke Dni matek“, které se každoročně uskutečňuje v tomto čase. Pořadatelem je město Chotěboř.
    I tentokrát  žáci podali výborné výkony. Vše proběhlo hladce a bez komplikací. Pásmo písniček bylo věnováno maminkám, zazněly i písničky o jaru a na závěr vystoupili nejlepší zpěváci naší školy. Diváci nadšeně tleskali a dětem poděkovali i zástupci města Chotěboř. Nechyběla ani sladká odměna. Za krásné vystoupení bychom chtěli všem znovu poděkovat a do další práce popřát hodně sil. 

Rádi soutěžíme!                                        
        Jako každým rokem – i letošní jaro – je ve znamení soutěží. Zúčastnili jsme se několika soutěží, kde výsledky byly opravdu vynikající. Soutěží se žáci účastní velice rádi, měří si své síly se svými vrstevníky, najdou si nové přátele a kamarády. Poznají nová místa. Těší se ze získaných cen a odměnou jsou jim i diplomy, které mají vystavené ve škole, kde jim připomínají krásné chvilky vítězství. Jedno jméno se může vyskytnout na diplomech i několikrát, protože někteří žáci jsou opravdu dobří i ve více oborech.                                        
   O přírodě máme vědět co nejvíce, proto se každým rokem účastníme botanické soutěže v poznávání vybraných druhů rostlin. Tentokrát jsme odjeli do Ledče nad Sázavou, kde se konalo okresní kolo. Celkem se ho zúčastnilo 25 žáků ze tří základních škol – a to z Havlíčkova Brodu, z Ledče nad Sázavou, z Chotěboře. Žáci poznávali celkem 80 rostlin, keřů a stromů. Ty určovali nejen z obrázků, ale i skutečné. Vybraní žáci nezklamali a zaslouží si velkou pochvalu za předvedené výkony. Soutěž probíhala ve třech kategoriích a z toho jsme III. kategorii bezpečně vyhráli. Vítězem se stal Michal Pavlíček a Mário Marek obsadil krásné 3. místo. Ve II. kategorii obsadil David Ježek 3. místo. Zaslouží si ještě jednou všichni velkou pochvalu za úspěšnou reprezentaci školy!
      2. května se v Havlíčkově Brodě konalo již tradiční okresní kolo soutěže – „Soutěž mladých zdravotníků“. Byla to pro mnohé první důležitá zkouška z první pomoci, kde vybraní žáci uplatnili své znalosti, dovednosti, rozhodnost a odvahu zachránit lidský život či zmírnit bolest poraněných. Družstvo bylo tentokrát ve složení: Denisa Kalejová, Sylva Kalejová, Sára Aschenbrennerová, Kristýna Machová, Johana Agnes Kolářová, David Ježek. Své znalosti uplatnili opět na výbornou, ve velké konkurenci základních škol si odnesli vítězství a již počtvrté za sebou i putovní pohár v podobě kapky krve. I jim patří velké blahopřání a pochvala!

      Jednou z nejvíce oblíbených soutěží jsou sportovní hry. Soutěží se ve čtyřech disciplínách – a to v běhu na krátkou a dlouhou trať, ve skoku dalekém a v hodu míčkem. Soutěž je napínavá do poslední chvíle, protože o vítězi rozhodují všechny disciplíny a součet bodů ukáže, kdo je opravdu sportovně založený. Ze školního kola postoupili do okresního kola opravdu ti nejlepší.
    Okresní kolo se konalo 22. května v Chotěboři. Ve všech výše uvedených disciplínách obsadilo celkově družstvo našich žáků 1. místo a v konkurenci reprezentantů ze základních škol se neztratilo. Ke krásnému zážitku přibyly i ceny, kterými nás tentokrát podpořil Kraj Vysočina. O to více se soutěžilo, každý chtěl získat první cenu. Družstvo bylo ve složení Sára Aschenbrennerová, Kristýna Machová, David Ježek, Johana Agnes Kolářová, Vlastimil Červeňák, David Červeňák.  Ještě jednou jim srdečně blahopřejeme za předvedené výkony!
   30. května vyvrcholením sportovních soutěží bude  krajské kolo ve Velkém Meziříčí. Protože je to jedna z nejvyšších soutěží sportovních her, už jenom účast je opravdu vynikající úspěch. 
     Všechny znalosti z oboru zdravotnictví, z oboru přírodopisu a nakonec i z oboru tělesné výchovy uplatnili soutěžící při dopravní soutěži, která proběhla ve čtvrtek 17. května. Soutěžilo se ve Světlé nad Sázavou, čtyřčlenné družstvo si vedlo velice dobře a získalo 2. místo. Soutěžícími byli David Ježek, Patrik Petho, Sylva Kalejová, Sára Aschenbrennerová. Všem se dařilo nejen ve zdravotní části soutěže, ale i v samotné jízdě zručnosti a také ve znalostech  dopravních předpisů.  Také jim  patří velké blahopřání!

Majáles se velmi líbil
      11. května prošel městem Chotěboř průvod studentů v převlecích tentokrát filmových nebo seriálových postav. Majáles uspořádali studenti VOŠ, OA a SOUT Chotěboř a pozvali na tuto hezkou tradici i žáky naší školy. Ti si to užili opravdu velmi dobře. Převleky  z pohádky Sněhurka a sedm trpaslíků si zhotovili sami a byli na ně patřičně hrdi. Akce se vydařila, počasí přálo i v  příštím roce se těšíme na další pokračování.
čtvrtek 3. května 2018

Střípky z měsíce dubna

SOUTĚŽIVÉ JARO

Jarní období je v naší škole bohaté na různorodé soutěže. Některé činnosti se staly již tradicí, jiné novinkou. Žáci se rádi účastní různých soutěží. Při nichž si ověří své vědomosti, získají nové poznatky, utuží své sebevědomí a nejednou v sobě objeví skryté rezervy.

13. března proběhlo školní kolo pěvecké soutěže. Soutěž je velmi oblíbena a zúčastňuje se jí velké množství mladších i starších žáků. Účinkující jsou vždy dobře připraveni. Písničky si zpívají v hudební výchově i v hudebně dramatickém kroužku, který má na škole dlouholetou tradici. Porota měla velmi těžké rozhodování. Úkolu se zhostila zodpovědně. Soutěžilo se ve třech kategoriích. A jaké byly výsledky?

I. kategorie: 1.místo získal Jan Pelouch s písní „Haleluja“. Velmi překvapující nejen pro porotu, ale i celé publikum byl objev Talent roku – Karolína Pešková s písní „Titanic“. V II. kategorii: 1. místo obsadila Denisa Kalejová s písní „Červená řeka“. V kategorii DUO 1.místo získal Vojtěch Fidra a Lenka Kolářová s písní „Když nemůžeš, tak přidej“. Odměněni byli nejen vítězové, kteří obdrželi diplom z rukou místostarosty Chotěboře ing. Zdeňka Janovského, ale i všichni zúčastnění.23. březen byl „Dnem recitace“. Z úst našich žáků zazněla krásná poezie. Někteří stáli před porotou poprvé, jiní už byli zkušení recitátoři. I přesto, že se některým recitujícím občas něco nepodařilo, nic to nezměnilo na krásném kulturním zážitku. Pro porotu to nebyl jednoduchý úkol. Zazněla poezie veselá, smutná, hravá i vtipná. Soutěžilo se v pěti kategoriích.


I. kategorie: 1.místo Jaromír Jecha


II . kategorie: 1.místo Jan Pelouch


III. kategorie: 1.místo Johanka Agnes Kolářová


IV. kategorie: 1.místo Jakub Ulč


V. kategorie: 1.místo Vojtěch Fidra

Všichni účinkující si odnesli odměny v podobě sladkostí. Vítězové I., II. a III. kategorie postoupili do krajského kola, které se konalo ve Velkém Meziříčí.


TURNAJ – VELIKONOČNÍ BOCCIA

Jednou z nejvíce oblíbených soutěží u žáků jsou soutěže sportovní. Novým poznatkem pro žáky byla sportovní soutěž Boccia. Hra Boccia, podobná pétanque, byla původně určena lidem s těžkým tělesným postižením, ale může si ji zahrát každý. Hráči mají k dispozici dobře uchopitelné kožené míčky červené a modré barvy. Důležitý význam má bílý míček tzv. „Jack“, jehož vhozením do pole se zahajuje hra. Hráči se snaží dostat míčky své barvy co nejblíže k Jacku. Vyhrává ten, jehož míčky jsou u Jacka v početní převaze.Turnaj byl vyhlášen v průběhu celého týdne před Velikonoci. Týden plný napětí a nervozity čekal na své vítěze. Soutěžilo se v kategorii: Dívky – 1. místo získala Jaromíra Nejedlá. V kategorii: Chlapci učni – 1. místo vysoutěžil Patrik Finger. V kategorii: Chlapci mistři – 1. místo obsadil Oliver Feko. Všem zúčastněným k dosaženým výsledkům poblahopřála paní ředitelka Mgr. Drahomíra Danielková a zároveň předala vítězům diplomy. Všichni účastníci získali spoustu drobných cen, poznatků a nepřeberné množství zážitků. Všem patří opravdová gratulace.

ČISTÁ VYSOČINA 2018

V letošním školním roce se naše škola opět zúčastnila jarního úklidu odpadů. Akci s názvem Čistá Vysočina vyhlásil Kraj Vysočina v rámci projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA 21. Jednalo se již o 10. ročník tradičního úklidu přírody.

Letošní ročník se konal v termínu od 16. dubna až do 22. dubna. Jednalo se o úklid veřejných prostranství a okolí silnic. Naše škola prošla a vyčistila trasu kolem školy, oblast čističky odpadních vod, prostor Koukalek, okolí Kaple sv. Anny a Geofondu. Pytle na odpadky jsme si vyzvedli na kontaktním místě, na podatelně Městského úřadu Chotěboř, a s velkým nadšením jsme se pustili do práce.A jaký byl náš cíl? Nejenom po zimě zbavit přírodu nepříjemného odpadu, ale udělat si životní prostředí, ve kterém žijeme, o něco hezčí. Pytle se velmi rychle zaplnily a účel, pro který byly určeny, nabyl svého cíle. Přesvědčili jsme se, že někteří z nás jsou nejspíš z „jiné planety“, jinak je jen těžko možné pochopit, co je všechno odloženo v přírodě. Kromě odpadu typu PET lahve, skleněné lahve, igelity, plechovky, kusy polystyrenu jsme našli i opravdové „poklady“ – plastové barely, kabely, trubky, části kočárků.

Nabízí se otázka, co současná společnost dělá špatně, respektive co dělá pro to, aby se zlozvyku odhazování odpadu do přírody předcházelo? To je otázka k zamyšlení pro nás všechny… Kontejnerů na různý odpad je přece kolem nás plno.

Akce Čistá Vysočina se nám líbila. Jsme rádi, že i naše škola přispěla ke zkrášlení životního prostředí.

úterý 27. března 2018

Střípky z měsíce března


Projekt Krokus
     Naše škola se tradičně zapojuje do mnoha projektů. Jedním z nich je i Projekt Krokus, který realizuje irská organizace Holocaust Education Trust Ireland /HETI/ ve spolupráci s Oddělením pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze.
     Projekt je určený žákům starším 11 let. Běží již několik let na školách nejen v Irsku, ale po celém světě a každoročně se do něj zapojují další a další školy. O co se jedná?
     Organizace HETI nám zdarma poskytla cibulky žlutých krokusů /jedná se o žluté šafrány/, které jsme na podzim zasadili na naší školní zahradu, jako připomínku jednoho a půl milionu židovských dětí a tisíců dalších dětí, jenž zemřely během šoa. Žlutá barva krokusů připomíná žlutou Davidovu hvězdu, jež byli Židé nuceni během nacistické vlády nosit. V ideálních podmínkách cibulky krokusů vykvetou na konci ledna /27. ledna/ - kolem Mezinárodního dne památky obětí holocaustu. Když lidé budou obdivovat květiny, můžeme vysvětlit, co vlastně krokusy symbolizují. U nás na Vysočině to bude o něco později.
     Projekt Krokus nabízí konkrétní možnost, jak přiblížit tematiku šoa mladým lidem a zvyšovat tak povědomí o nebezpečích diskriminace, předsudků a fanatismu. Materiály pro pedagogy doplňují již existující pomůcky k výuce o interkulturalismu a prevenci rasismu. Zapojení dětí do sázení cibulek krokusů a pozorování, jak květiny rostou, podporují proces získávání znalostí o nezbytnosti vzájemné tolerance a respektu ve společnosti.
     V současné době již netrpělivě vyhlížíme květy žlutých krokusů a tím podporujeme vzpomínku na boj proti rasismu. Při péči o tyto květiny se pro nás stává dlouhodobým projektem.


                           
Liška Mia ve škole
     Nejedná se o aprílový žert, ale nedávno nás ve škole opravdu  navštívila liška. Postaral se o to Pavel Wolejník, který se už několik let zabývá ochranou dravců a loni se mu podařilo zachránit z opuštěné nory v jednom zemědělském družstvu nedaleko Českých Budějovic malou lištičku spolu s jejími čtyřmi sourozenci. Od té doby s Miou, jak jí nazval, pravidelně navštěvuje školáky po celé republice a zpestřuje jim výuku. Je zapojen do vzdělávacích programů pro školy a školky ve vzdělávací agentuře „Pochop“ /Poznej, Chápej, Opatruj/. U nás vystoupil s výukovým programem E-Liška. Během hodinové besedy se děti mohly dozvědět nejen zajímavosti ze života lišky obecné, ale Miu si mohly i pohladit. Pan Wolejník jim ale kladl na srdce, že žádná volně žijící zvířátka v lese se hladit nesmí. Mia je totiž očkována a pravidelně veterinárně ošetřována. Touto zvláštní akcí probouzí v dětech lásku k přírodě, ke zvířatům, nejen k liškám, ale celkově k predátorům, protože ty veřejnost mnohdy neprávem odsuzuje. Prostě všechna zvířátka jsou součástí lesa, přírody, do které patří i člověk. Musíme se vzájemně respektovat a podporovat. Akce se nám velice líbila a už nyní se těšíme na její další pokračování. Párty se Zdravou 5
      U nás ve škole jsme již několik let zapojeni do výukového programu „Párty se Zdravou 5“.
I v letošním roce jsme uvedenou akci absolvovali. Žáci pracovali ve skupinách a dozvěděli se užitečné informace o kombinaci zdravých potravin a chutí, naučili se jednoduché triky ze studené kuchyně i zásady správného stolování. Výuka proběhla částečně ve třídách a ve školní kuchyni, kde si všichni na připraveném jídle pochutnali.
      Žáci si ujasnili některá základní pravidla: např. jíst jen pestrou a rozmanitou stravu, bohatou na ovoce, zeleninu, celozrnné potraviny, mléčné výrobky, ryby, drůbež. Nemáme se přejídat, ale ani hladovět. Upřednostňovat kvalitní rostlinné tuky a oleje před živočišnými. Střídmě konzumovat cukr a sladkosti. Nedosolovat již hotové pokrmy, protože chuť na slané je hlavně návykem. Dodržovat dostatečný příjem vhodných tekutin – denně alespoň 2 litry. Udržovat si vhodnou tělesnou váhu. To jsou jen některá pravidla, která se děti rozhodly plnit. Vždyť právě výživa zasahuje do všech funkcí organismu a velmi významně ovlivňuje naše zdraví a náš životní styl. Toto je pokaždé moc pěkná akce a vždy se těšíme na její pokračování.PRVNÍ POMOC
             Jsou momenty v životě člověka, kdy se dostaneme do situace, ve které je nutné podat pomocnou ruku a například poskytnout první pomoc. Tu mohou potřebovat lidé nejen v našem okolí, ale i my sami. Právě ve chvílích, kdy vteřiny rozhodují o životě, je třeba být připravený a umět si poradit. Teoretické vědomosti v poskytování první pomoci je nutné si stále připomínat a opakovat, ale daleko větší důraz je však nutné klást na praktické provedení.
            Naše škola se vedle vzdělání zaměřuje především na praktický život. K tomu patří besedy, přednášky a workshopy. Měsíc únor byl věnován „první pomoci“. 12. února paní Magdalena Vojtěchová z Českého červeného kříže, která pracuje v jihlavské nemocnici jako sálová sestra, připravila pro žáky besedu týkající se zdraví a jeho ochrany. Naši školu navštěvuje již pravidelně. Vždy přichází s novými poznatky, které žákům velmi zajímavou a poutavou formou předává. Paní Vojtěchová v několikahodinové besedě seznámila žáky se základy první pomoci. Nejprve zopakovala základní telefonní čísla integrovaného záchranného systému. Připomněla, že poskytnout první pomoc je povinností každého občana České republiky v rámci svých schopností a dovedností, tak aby neohrozil svoje zdraví a život. S žáky probrala, jak postupovat při nahlašování úrazů a poskytnutí první pomoci před příjezdem zdravotnické záchranné služby. Velmi pestrou a napínavou formou byli do besedy zapojeni všichni žáci, kteří ani na chvíli neztratili pozornost. Paní Vojtěchová střídala teoretickou i praktickou část. Průběh besedy byl zpestřen zábavnými úkoly, rébusy a kvízy se zdravotnickou tematikou. Velmi zajímavé byly modelové situace, kde si žáci mohli ověřit své schopnosti v poskytování první pomoci na svých spolužácích. A co žáky zaujalo nejvíce? Možnost si vyzkoušet resuscitaci na figuríně a následně na kamarádech.
O týden později - 19. února - byla první pomoc plně zaměřena na praktické dovednosti. Motto projektového dne znělo: „Vše, co potřebuješ, jsou dvě ruce.“ Naši školu navštívili záchranáři Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočiny. A kdo byli ti, co trpělivě, vstřícně a ochotně předávali informace v poskytování první pomoci? Paní Dagmar Kopalová a pan Radek Klimeš z chotěbořské záchranné služby. Sami žáci si pod jejich vedením vyzkoušeli, jak náročný je boj o lidský život a že vteřina je neskutečně dlouhá doba. Proto je velmi důležité, aby každý člověk byl seznámen s poskytováním první pomoci, protože nikdy nevíme, kdy ji budeme muset poskytnout nebo ji budeme sami potřebovat.
Žáci měli možnost si prohlédnout zdravotnické přístroje, kterými je vybaveno každé vozidlo záchranné služby. Na figuríně viděli, jak nepostradatelným a velmi důležitým pomocníkem při resuscitaci je přístroj Lucas 2, který provádí automatizovanou mechanickou zevní srdeční masáž (zajišťuje optimální stabilní frekvenci, rytmus i hloubku při nepřímé masáži srdce tak dlouho, jak je potřeba). Dále si žáci na vlastním těle vyzkoušeli Defibrilátor Lifepak EP 12, který měří EKG – monitoruje funkce lidského kardiovaskulárního systému, měří krevní tlak a pulz. Zpestřením dne byla i možnost si vyzkoušet transport zraněného spolužáka ve vakuové matraci. Praktické úkony byly pro žáky obrovským přínosem. A co bylo vyvrcholením projektového dne zaměřeného na první pomoc? Příjezd hasičského záchranného sboru z Chotěboře. Hasiči žákům předvedli vybavení hasičského vozidla, vysvětlili, na co se jednotlivé přístroje a pomůcky používají, v neposlední řadě ochotně zodpověděli veškeré otázky, kterými je žáci zahrnuli.
Proškolení v poskytování první pomoci je nepostradatelné pro každého z nás, a proto bychom ho měli pravidelně absolvovat. Děkujeme všem lektorům za předání cenných a důležitých poznatků a informací v poskytování první pomoci. Těšíme se na další zajímavé setkání.