pondělí 11. března 2019

Střípky z února


DĚTI HRAJÍ DĚTEM
Toto motto bylo první, co jste mohli spatřit ve dnech 5. a 6. února v chotěbořském kině. Na divadelní scéně vystoupili žáci a pedagogové naší školy s muzikálovým představením MRAZÍK.                Již mnoho let na škole působí hudebně dramatický kroužek, který žáci s oblibou navštěvují. S uměleckým oborem se seznamují hravou a nenásilnou formou. Pedagogové podporují a rozvíjejí jejich zájem, přirozenou zvídavost a tvořivost. Výše uvedené vystoupení nebylo jejich prvním počinem pro veřejnost. Již v minulosti vystoupili s pohádkou Šípková Růženka, Červená Karkulka či Popelka. Vraťme se však k divadelnímu představení Mrazík.
Tentokrát se jednalo o zcela jiné, ozvláštněné vystoupení. Do pohádky se spolu se žáky zapojili nejen pedagogové školy, ale pozvání přijal i pan senátor a starosta města Havlíčkův Brod  Mgr. Jan Tecl, který si zahrál roli „dědečka Mrazíka“. Možná se divíte, proč právě on? Vysvětlení je velmi prosté. Narodil se v Chotěboři , studoval na místním gymnáziu a navíc v mládí byl ochotníkem chotěbořského divadelního spolku Schod, a proto neváhal přijmout naše pozvání na hlavní roli Mrazíka.

                Legendární ruskou pohádku Mrazík viděl snad každý z nás a výrok: „Nastěnku chci za ženu…“ už zdomácněl a stal se nezapomenutelným.  Moderní provedení upravila a zrežírovala paní učitelka Mgr. Hana Kmošková. Pohádka o pracovité Nastěnce, líné Marfušce, statečném, ale samolibém Ivanovi, o lásce, která si poradí se zlou macechou, stejně jako s mrazivým kouzlem berly mrazilky zaujala všechny diváky. A jak už to v pohádkách bývá, dobro bylo po zásluze oceněno, zlo potrestáno. Diváci se bavili, tleskali, smáli se, odcházeli plni zážitků a dojmů. Největší odměnou pro herce je bezpochyby potlesk a toho si užili opravdu dost. Dovolím si tvrdit, že výkony herců byly vynikající a některé se blížily profesionální úrovni. Výborně si vedli všichni. Poděkování a pochvala patří všem dětem a dospělým, kteří na scéně vystupovali. Pochopitelně i dalším spolupracovníkům, kteří se postarali o scénu, světelný design, hudební a zvukovou spolupráci, výrobu kostýmů a rekvizit. Nezbývá nám, než se těšit, co si pro nás hudebně dramatický kroužek připraví příště.   
     
PUTOVÁNÍ ZA LESNÍ ZVĚŘÍ

Ekologické aktivity patří mezi důležité oblasti zájmu naší školy. V rámci environmentální výuky se zabýváme životním prostředím. Velkou pozornost věnujeme tématům příroda, živočichové, rostliny a ekologické hodnoty. Snažíme se u žáků podněcovat aktivitu, ohleduplnost, toleranci a estetické vnímání ve vztahu k životnímu prostředí. 
     Tentokrát jsme se chtěli dozvědět více informací o lesu, lesní zvěři, ale také o lidech, kteří se o ně starají. A kdo jiný by nám tyto znalosti nejlépe zprostředkoval než opravdu „zapálený“ myslivec. Proto nám udělala velkou radost beseda s panem Jaromírem Muniou, zástupcem režijní honitby Statku Doubravka. Jeho životním posláním a velkým koníčkem je les, příroda, péče o lesní zvěř a vše, co souvisí s myslivostí. Naše cesta tedy směřovala do remízku U Vojenského kříže ke krmelci, který pan Munia vyrobil pro drobnou zvěř. Dopolední výuka v lese byla zcela v jeho režii. Pěkně po myslivecku nás seznámil se zdejším okolím. Velkým pomocníkem mu byl i jeho čtyřnohý kamarád – drsnosrstý jezevčík, který nás přivítal pronikavým štěkotem.

     A co nás čekalo? Poutavé a napínavé vyprávění o lese, o životě lesní zvěře a její ochraně. Žáci se seznámili s mysliveckým slangem, v němž jsme se dozvěděli, že slova jako například barva, světla nebo pírko mají v mluvě myslivců úplně jiný význam. Překvapilo nás, že práce myslivců nespočívá v péči o zvířata jenom v zimě, jak si mnozí myslí, ale po celý rok. Měli jsme možnost na vlastní oči vidět a potěžkat si srnčí trofeje, schozy jelení zvěře a kančí kly. Především chlapci si s velkým zaujetím prohlédli loveckou zbraň a různé druhy střeliva. Během diskuze děti pokládaly zvídavé otázky, na které pan Munia ochotně odpovídal. Na závěr nechyběla ani soutěž – poznávání lesní zvěře a jejich mláďat. Za správné odpovědi si žáci odnesli medaile s mysliveckou tematikou. I my jsme nezapomněli na lesní zvěřa přinesli jsme jim odměnu v podobě kaštanů, ovoce, zeleniny a sušeného pečiva.
     Touto cestou děkujeme zkušenému odborníkovi panu Muniovi, který si ve svém volnu udělal čas na besedu se žáky a zaujal je vyprávěním a zajímavými poznatky.ZPÍVAT MŮŽE KAŽDÝ ANEB ŠKOLNÍ KOLO PĚVECKÉ SOUTĚŽE
Zpívám, zpíváš, zpíváme, a nutno dodat, že moc rádi. Těmito slovy začalo školní kolo pěvecké soutěže. Během středečního dopoledne 27. února naší školou zněly písně lidové, moderní, pohádkové, známé i méně známé. Své pěvecké umění předvedli žáci ve čtyřech kategoriích. Skvělý výběr písní, pečlivá příprava a profesionální přístup, to je charakteristika letošní pěvecké soutěže. Hodnotila se intonace, znalost textu, hlasitost, rytmus, výběr písně a celkový osobní dojem. Porota výkony pečlivě sledovala a než vyřkla závěrečné resumé, tak se věru řádně zapotila, neboť úroveň účastníků byla vyrovnaná. A jak to dopadlo?
I. kategorie: 1. místo – Josef Kaleja s písní Mravenčí ukolébavka
II. kategorie: 1. místo – Sylva Kalejová s písní Červená řeka
III. kategorie: 1. místo – Vojtěch Fidra s písní Prašná cestička
IV. kategorie: 1. místo – David Žaloudek s písní Kalamajka
Všem našim zpěvákům blahopřejeme a děkujeme za krásné výkony a za jejich odvahu vystoupit před publikem. I když do okresního kola postupují jen žáci, kteří se umístili na prvních dvou místech, myslím, že vítězi se stali všichni zúčastnění, neboť jejich výkony byly vynikající a právem si zaslouží poděkování! Odměnou pro všechny byl nejen potlesk, diplom, sladká odměna, ale i drobný dárek.


úterý 12. února 2019

Střípky z ledna

Ladovská zima

        To byl název našeho projektového dne, který připravila praktická třída pro všechny žáky školy.
     Tento den jsme věnovali zimním tradicím českého venkova a hlavně ilustracím malíře Josefa Lady, které nás provázejí celým životem. V prezentaci se žáci dozvěděli něco o životě našeho skvělého ilustrátora i spisovatele. Seznámili se s některými jeho bajkami a postavami  z pohádek. Na závěr jsme si promítli i krátkou pohádku o kocouru Mikešovi, která se nám také velice líbila. Dále si žáci vyzkoušeli malovat obrázky a v nich zobrazovat motivy, které Josef Lada používal. V malbách se vyskytovaly děti, život dětí a jejich bezstarostné hry hlavně na venkově. Na obrázcích nechyběla malebná česká krajina s kostelem, která je jednoduše, ale krásně znázorněna ve všech dílech Josefa Lady. Kdo nerad maluje, vybarvoval již připravené Ladovy omalovánky.
       V nich děti objevily bohatou tradici českého venkova v zimních dnech, ke které patří zabíjačka. A to byl i jeden z úkolů, který se v projektovém dnu vyskytl. Žáci měli za úkol vyrobit a zašpejlovat jitrnici. Byla tentokrát pouze z textilu a vaty, takže chuť na ní přešla. Zde se ale ukázalo, že některé děti jsou velice šikovné, naplnit a zašpejlovat jitrnici pro ně byla hračka. Odměnou jim byla ochutnávka té pravé nefalšované jitrnice od šikovného řezníka. A to byla ta správná tečka.
       Další úkoly byly zaměřeny na bystrost, odvahu a správné odhodlání. Hry a společné setkání byly zakončením celého projektového dne. Dětem se velice dařilo a už se těší na další setkání  tentokrát s  tématem, které pro ně bude překvapením.

27. leden – významný den

     Ve světě byl 27. leden zvolen jako Mezinárodní den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti. Ve škole jsme si tento den připomněli i poutavou a pro žáky zajímavou besedou o holocaustu, kterou připravil Radek Hejret, který realizuje i vzdělávací projekt „Světlo paměti“. Cílem projektu je působit preventivně proti výskytu rizikového chování a extremismu ve společnosti.  Zabývá se otázkou Židů a jejich života. Jeho poutavé a  na cit působící povídání s interaktivní pomocí proloženou dobovými fotografiemi, žáky velice zaujalo. Nejdříve jim přesně vysvětlil a vymezil téma, které je pro nás  smutné, ale bohužel pravdivé.
     Holocaust byla nacistická politika systematického, státem provozovaného pronásledování a hromadného vyvražďování, především osob židovské národnosti. V širším smyslu je slovem holocaust označován i celý nacistický perzekuční systém věznic, káznic a táborů jako celek, respektive nacistická perzekuce všech etnických, náboženských a politických skupin. V rámci genocidy namířené na židovské etnikum bylo vyvražděno kolem 6 milionů Židů.
     V různých  státech  se k této otázce postavili různě. U nás v českých zemích se holocaust v protektorátu odehrál pod taktovkou okupačních úřadů a až na výjimky bez odporu obyvatel a za spolupráce českých úřadů a úředníků. Silnou kritiku si v moderní době vysloužilo rozhodnutí Československa z roku 1938, kdy zakázalo rakouským Židům vstup na své území a vrátilo do Rakouska do rukou nacistů tisíce židovských uprchlíků.
     Tyto a mnoho dalších zajímavostí se žáci dozvěděli. Zajímavá beseda se dětem velice líbila a určitě si některá podobná témata ještě připomeneme.

středa 2. ledna 2019

Střípky z prosinceTuto otázku slyší každý rodič nesčetněkrát během prosince, neboť pro děti je tento měsíc nejkrásnějším obdobím roku. Nejinak tomu bylo i u nás ve škole. Advent, to je doba čekání na nejhezčí svátky roku, na které se těší nejen děti, ale i my dospěláci. Pro žáky naší školy to bylo období plné zajímavých akcí a překvapení.
Začátek adventu zahájil hudebně dramatický kroužek svojí hudební pohádkou „MRAZÍK“.     4. prosince žáci spolu s pedagogy vystoupili s předpremiérou pohádky pro chotěbořské seniory na umělecké scéně v Sokolovně. A jaký byl ohlas? Senioři naše herce odměnili nekonečným potleskem. 6. února v 10 hodin proběhne premiéra pohádky pro mateřské školy a základní školy. Tímto všichni srdečně zveme i širokou veřejnost.
          5. prosince neminulo žádnou třídu rejdění čertů spolu s Mikulášem a anděly. Všichni „hříšníci“ slíbili samotnému Luciferovi, že se určitě polepší. Strach, který byl u mnohých patrný, vyvážila radost ze sladké nadílky. Děkujeme COOP družstvu Havlíčkův Brod za hodnotné balíčky, které udělaly všem velkou radost.
          V průběhu adventu jsme nezapomněli ani na výrobu přání a dárků pro naši partnerskou školu na Slovensku – Spojenou školu Poprad.
          12. prosinec byl pro nás ve znamení výletu. Naším cílem byla cesta do Hlinska v Čechách na řemeslnická obydlí. I přes komplikované cestování vlakem, kdy nás paní Zima překvapila nečekanou sněhovou nadílkou, jsme zažili nezapomenutelnou předvánoční atmosféru. Seznámili jsme se, jak naši předci slavili Vánoce, jaké dobroty si chystali na štědrovečerní stůl a spoustu dalších zajímavých informací. Na sedmnáct překrásně vyzdobených obydlí jsme zhlédli a prošli s paní průvodkyní, která velmi poutavou formou vyprávěla o tradicích a zvycích tamějších obyvatel.

          V posledním týdnu od 17. do 19. prosince proběhl vánoční turnaj ve stolním tenisu, který se stal již nedílnou součástí adventu u nás ve škole. Žáci se na něj vždy těší a pilně se připravují v kroužku, který má už tradici. Svoje výkony předvedli ve dvou kategoriích – „začátečníci“ a „pokročilí“. Ve skupině začátečníků za dívky 1. místo získala Nikola Šífová a za chlapce Michal Pavlíček. Ve skupině pokročilých se na 1. místě umístila Denisa Kalejová a Vlastimil Červeňák. Vítězové obdrželi diplomy a věcné ceny.
          A konečně nastal dlouho očekávaný poslední den školy 21. prosinec, kdy neprobíhala běžná výuka. Od rána „byly ve vzduchu Vánoce“- tedy vánoční besídka. Překrásně vyzdobená hala naší školy se stala místem pro setkání žáků, pedagogů a rodičů. Nazdobený stromeček, slavnostně prostřené stoly plné vánočního cukroví, perníčků a různých dobrot vytvořily tu správnou předvánoční atmosféru. A jakou měla naše besídka náplň? Žáci jednotlivých tříd vystoupili se svým programem, který si pečlivě připravili. Zpívali koledy, recitovali básničky, hráli scénky s vánoční tematikou, seznámili nás se zvyky a tradicemi Vánoc u nás i ve světě. Velmi zajímavé a poučné bylo divadelní loutkové představení o Ježíškovi, které vyprávěla a hrála spolu s dětmi paní učitelka Andrea Vašíčková. A tímto jsme vám odpověděli na otázku v názvu článku, neboť k nám do školy letos Ježíšek zavítal a byl bohatý.


pondělí 3. prosince 2018

Střípky z měsíce listopadu


JAK JSME TRÁVILI ČAS PŘED ADVENTEM
I letos jsme se těšili na příjezd svatého Martina s tajným přáním, že osedlá bílého koně a přijede. Bohužel se tak nestalo! A tak jsme se rozhodli to napravit a vykouzlit si sníh sami. Dvanáctý listopad byl u nás naplánován projektový den, který se nesl v duchu tematického učení a pracovních dílniček. Všemu předcházel domácí úkol pro žáky a pedagogy – přijít do školy v bílém oblečení a mít co nejvíce bílých doplňků. Úkol všichni pojali velmi zodpovědně a splnili ho na jedničku. A slavnostní den mohl začít…
            Na svatého Martina, prý už zima začíná…“ Tak takhle začala básnička, kterou jsme se společně naučili v českém jazyce. Studentka praktické školy seznámila žáky s legendou o svatém Martinovi, z níž vyplynulo, jak je důležitá pomoc jednoho člověka druhému, kamarád kamarádovi. Dále si žáci vyslechli pranostiky a rčení, zazpívali si písničky a získali spoustu zajímavých informací, které se pojí s tímto svátkem.
            Jako mávnutí kouzelným proutkem se jednotlivé třídy proměnily v pracovní dílničky. Žáci se rozdělili do skupin a nastalo tvoření. Děti luštily křížovky a rébusy, v nichž si nenásilnou formou procvičily matematiku a český jazyk, doplňovaly pracovní listy zaměřené na pranostiky, vytvářely vitráže, vyráběly a kreslily koně, podkovy, malovaly husy, či postavu samotného Martina. A aby se naplnilo přání „sněhové nadílky“, tak si všichni vyrobili sněhovou vločku z bílé vlny. Po absolvování všech stanovišť následovalo sčítání výsledků. Cílem bylo zjistit, která třída měla co nejvíce bílých prvků. A závěr? Sladká odměna pro všechny zúčastněné. I když Martin na bílém koni nepřijel, my jsme si pondělní projektové vyučování náramně užili.
Předvánoční čas, to je advent, k němuž neodmyslitelně patří adventní věnec. Symbol odpočítávání čtyř týdnů adventu, doby příprav na Vánoce. Každou adventní neděli se zapálí jedna svíčka. Aby si tyto zvyklosti vyzkoušeli i sami žáci, tak jsme se rozhodli, že si každý vyrobí svůj adventní věnec.
            Poslední pátek v listopadu se chodba naší školy stala jedním velkým jehličím provoněným prostředím. Na každého z přítomných dýchla nádherná předvánoční atmosféra. S nadšením a odhodláním se všichni pustili do práce. Věnce se zdobily větvičkami, stuhami, sušeným ovocem, kořením a různým přírodním materiálem. Překrásně nazdobené adventní věnce si jejich tvůrci odnesli domů, aby si o první adventní neděli na nich zapálili svíčku. A jaký byl výsledek? Posuďte sami…


úterý 6. listopadu 2018

Střípky z měsíce října


NÁVŠTĚVA HAVLÍČKOVA BRODU

Při příležitosti 100. výročí vzniku Československé republiky žáci naší školy navštívili Město Havlíčkův Brod.
Přijali jsme pozvání starosty města Mgr. Jana Tecla, a proto cíl naší první zastávky vedl na radnici, kde pan starosta sídlí. Díky dostatečné časové rezervě jsme se cestou zastavili u některých historických památek.
A jaké překvapení nás potkalo?  Pan starosta se znenadání objevil na náměstí, okamžitě se nás ujal a odvedl na své pracoviště. Všichni jsme se pohodlně usadili v jeho pracovně a nastalo vzájemné představování. Poté si žáci vyslechli zajímavé povídání o historii Havlíčkova Brodu, například od kdy má název Havlíčkův Brod, s jakými spřátelenými zeměmi spolupracuje, že se stal prvním městem, kde byl zaveden královský vodovod a mnoho dalších informací. Následovaly otázky ze strany žáků na pana starostu. Na všechny otázkynám s přehledem odpověděl, vysvětlil i pojmy, které se týkaly voleb. Posezení pan starosta zpestřil i pověstí o kostlivci Hnátovi, který je umístěn na Staré radnici. Neméně zajímavé bylo i vysvětlení názvu Koudelova kašna, která se nachází ve středu náměstí. Čas, který měl pro nás pan starosta vymezen, velmi rychle uběhl. Na rozloučenou všichni dostali dárek a nechyběla ani společná fotografie.

                Následně jsme se odebrali do muzea Havlíčkova Brodu, které sídlí v Havlíčkově domě. Výstava ke 100. výročí vzniku Československé republiky je vhodně  uspořádaná a srozumitelná pro každého. Je rozdělena do několika částí podle důležitých historických mezníků. Paní průvodkyně nás provedla celou výstavou a představila jednotlivá období. První část je věnována roku 1918, kde žáci zhlédli symboly a předměty za sto let trvání času. Druhá část zachycuje roky 1939 – 1945 - utrpení, bolest a smutek II. světové války. Třetí část znázorňuje rok 1968. Nespokojenost lidí po obsazení republiky sovětskou armádou se projevovala i formou nápisů na domech a výrobou transparentů. Vystavené originální transparenty s hesly paní průvodkyně žákům objasnila. Čtvrtá část výstavy představuje rok 1989, který je vyobrazen v podobě smetiště. Část pátá představuje příběhy brodských pomníků, které byly rozmístěny ve městě. A tady končila naše prohlídka ke 100. výročí Československé republiky. Závěr výstavy byl opravdu velkým překvapením a potěšením pro paní průvodkyni, která se nám věnovala. Naši žáci jí jako poděkování za prohlídku a výklad zazpívali píseň Ach, synku, synku…

                Následovalo putování po havlíčkobrodských památkách. Jeden z našich pedagogůMgr. Jaroslav Drtina velmi poutavou formou žákům předával informace o historicky zajímavých místech Havlíčkova Brodu. Naše cesta začala u mariánského sloupu, který je dominantou náměstí. Měšťané ho postavili jako ochranu proti moru. Zastavili jsme se i u Koudelovy kamenné barokní pískovcové kašny, kde jsme zmínili, jakou cestou přišla ke svému názvu. Naši velkou pozornost si nepochybně zasloužil i pomník T. G. Masaryka ve Štáflově ulici. Poté naše cesta pokračovala k nejstaršímu středověkému dřevěnému domu zvanémuŠtáflova chalupa. Putování podél městských hradeb nás zavedlo ke Štáflově baště a pomníčku, který je vzpomínkou na útrapy II. světové války, kde při leteckém náletu zahynuli čtyři chlapci. Příroda uprostřed města a procházka pod korunami stromů, to je park Budoucnost. Krátký odpočinek jsme sidopřáli v dřevěném altánu a následně pokračovali lipovou alejí k soše K. H. Borovského.
                Touto zastávkou skončilo putování po Havlíčkově Brodě. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí jak z historie, tak ze současnosti. Děkujeme panu starostovi za vřelé přijetí na radnici a našemu kolegovi za netradiční poznání Havlíčkova Brodu.

pondělí 1. října 2018

Střípky z měsíce září

PESTRÝ ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU
Nový školní rok se pomaličku rozbíhá, a protože nám počasí celé září vyloženě přálo, rozhodli jsme se vyzkoušet nový trend a to výuku v přírodě. Jaká to má pozitiva? Rozhodně to prospívá našemu zdraví, dále můžeme uplatnit mezipředmětové vztahy, protože každá naše „činnost“ se netýká jen jednoho předmětu, ale vždy se najde tzv. něco navíc. A co jsme tedy během září podnikli?
Během prvního týdne jsme vyrazili na poznávací vycházku. Noví žáci se seznámili s důležitými místy, prošli jsme historicky zajímavá místa, kde jsme si připomněli, čím jsou významná.
Druhý zářijový týden se konala výstava drobného zvířectva v chovatelském areálu Chotěboř. Nejenom, že jsme mohli vidět nám známá domácí zvířata, ale nejvíce se nám líbil „králičí hop“, což je překážkový běh pro králíky.
Štědře se nám odvděčila i naše přírodní zahrada, kde jsme sklidili plody zaseté v loňském školním roce. Výsledky naší práce žáci zpracovali ve školní cvičné kuchyni.

Do našich zářijových aktivit jsme začlenili i kulturu, a to v podobě několika divadelních představení na Chotěbořském divadlení.
V neposlední řadě se dostalo i na sport. Na letním stadionu se konaly lehkoatletické závody – běh na 60 metrů, 800 metrů, hod kriketovým míčkem a skok daleký. Organizátorem byla naše škola, která se utkala se Základní školou Buttulova ulice a Základní školou Smetanova ulice. Závody se konaly za finanční podpory Města Chotěboř, kterému tímto děkujeme.
Závěr měsíce byl věnován turistické vycházce do Údolí řeky Doubravy, kde žáci mohli v praxi uplatnit své znalosti z enviromentální výchovy.

                Z výčtu výše uvedených aktivit jistě potvrdíte, že jsme se během začátku školního roku opravdu nenudili, a my už se těšíme, co nám přinesou další týdny ve škole.

středa 20. června 2018

Střípky z měsíce června


VÝLET ZA POZNÁNÍM
            S blížícím se koncem školního roku je čas na výlety, exkurze, sportovní a vědomostní soutěže. Nejvíce jsme se těšili na školní výlet. V široké nabídce nás zaujal výlet do Brna. Počasí bylo velmi krásné, a tak nám nebránilo nic, abychom se vydali do zábavného vědeckého parku VIDA. A co je vlastně VIDA? No, přece zvolání, když objevíte něco překvapivého – zvoláte: „Vida! To jsem nevěděl…“. Čekalo na nás více jak 150 exponátů, které jsme si mohli vyzkoušet na vlastní kůži a tím lépe porozumět světu kolem nás.Víte, jaké to je projít se po zemětřesné desce, prožít tornádo, povodňovou vlnu, poznat oceán v láhvi, ověřit si funkci svého srdce, nebo si zkusit moderovat předpověď počasí? To vše jsme si mohli vyzkoušet.
            Pro naše žáky byly připraveny dva programy. První s názvem „Když kámen promluví“, v němž objevovali kamenný svět všemi smysly. Například si vyzkoušeli hru na kamenný xylofon /litofon/, kde si společně zahráli píseň Skákal pes přes oves. V dalším stanovišti poznávali různé druhy kamenů, absolvovali chůzi po kamenné cestě a na závěr relaxovali s lávovými kameny za zvuků příjemné relaxační hudby.
Druhý program se jmenoval„Mysli na smysly“, při kterém žáci museli zapojit všechny smysly. Po hmatu měli poznat předmět v neprůhledném sáčku, po čichu zjistit obsah skleničky, po sluchu rozlišit různé zvuky /například start letadla, motorky, hlas zvířat a jiné/. Pro ověření bystrosti zraku hledali rozdíly na obrázcích. Posledním úkolem v programu byla ochutnávka jídla, zda se jedná o kyselé, sladké, slané nebo hořké chutě.
            Výlet se nám vydařil i přes nepříjemnou dopravní situaci, která nás na cestě potkala.VÝSTAVA ZAHRADNÍ KERAMIKY A VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ
Naše škola pravidelně organizuje akce, při kterých si široká veřejnost může prohlédnout školu a vidět, jak jsou naši žáci šikovní. Po pozitivních ohlasech veřejnosti z minulých let se stalo již tradicí, že začátkem června probíhá na naší škole výstava zahradní keramiky spojená s vystoupením žáků. Akce proběhla 5. června. Červen je jeden z nejkrásnějších měsíců v roce, jelikož je příroda v plném květu. Naše školní zahrada ožila od brzkého rána. Do přírodní učebny a části zahrady jsme rozmístili keramické výrobky zhotovené ve školní keramické dílně. Výtvory žáků ji tak zkrášlily a učinily jedinečnou pro tento den. Oči návštěvníků byly potěšeny různorodostí a nepřeberným množstvím nápadů. Mohli zhlédnout osázené keramické květináče různých druhů a velikostí, pítka, ozdobné koule na svíčku, sluníčka, zvířátka /pejsky, ptáčky, zajíčky, motýly, sovy/ a spoustu jiných výrobků. Výstava byla velkou inspirací, jak si vyzdobit svoji vlastní zahradu.


            V deset hodin proběhlo v budově školy vystoupení žáků pro veřejnost. Návštěvníci mohli zhlédnout například scénku „Kopečkovic v Itálii“, vystoupení mažoretek, gymnastek se stuhami, břišní tanec, balet Labutí jezero, spoustu známých písní a další aktivity, které se žáci během roku naučili v kroužcích.


            Výstava i vystoupení byly kladně hodnoceny veřejností, a tak máme prostor k zamyšlení, čím zaujmout příště…