čtvrtek 3. května 2018

Střípky z měsíce dubna

SOUTĚŽIVÉ JARO

Jarní období je v naší škole bohaté na různorodé soutěže. Některé činnosti se staly již tradicí, jiné novinkou. Žáci se rádi účastní různých soutěží. Při nichž si ověří své vědomosti, získají nové poznatky, utuží své sebevědomí a nejednou v sobě objeví skryté rezervy.

13. března proběhlo školní kolo pěvecké soutěže. Soutěž je velmi oblíbena a zúčastňuje se jí velké množství mladších i starších žáků. Účinkující jsou vždy dobře připraveni. Písničky si zpívají v hudební výchově i v hudebně dramatickém kroužku, který má na škole dlouholetou tradici. Porota měla velmi těžké rozhodování. Úkolu se zhostila zodpovědně. Soutěžilo se ve třech kategoriích. A jaké byly výsledky?

I. kategorie: 1.místo získal Jan Pelouch s písní „Haleluja“. Velmi překvapující nejen pro porotu, ale i celé publikum byl objev Talent roku – Karolína Pešková s písní „Titanic“. V II. kategorii: 1. místo obsadila Denisa Kalejová s písní „Červená řeka“. V kategorii DUO 1.místo získal Vojtěch Fidra a Lenka Kolářová s písní „Když nemůžeš, tak přidej“. Odměněni byli nejen vítězové, kteří obdrželi diplom z rukou místostarosty Chotěboře ing. Zdeňka Janovského, ale i všichni zúčastnění.23. březen byl „Dnem recitace“. Z úst našich žáků zazněla krásná poezie. Někteří stáli před porotou poprvé, jiní už byli zkušení recitátoři. I přesto, že se některým recitujícím občas něco nepodařilo, nic to nezměnilo na krásném kulturním zážitku. Pro porotu to nebyl jednoduchý úkol. Zazněla poezie veselá, smutná, hravá i vtipná. Soutěžilo se v pěti kategoriích.


I. kategorie: 1.místo Jaromír Jecha


II . kategorie: 1.místo Jan Pelouch


III. kategorie: 1.místo Johanka Agnes Kolářová


IV. kategorie: 1.místo Jakub Ulč


V. kategorie: 1.místo Vojtěch Fidra

Všichni účinkující si odnesli odměny v podobě sladkostí. Vítězové I., II. a III. kategorie postoupili do krajského kola, které se konalo ve Velkém Meziříčí.


TURNAJ – VELIKONOČNÍ BOCCIA

Jednou z nejvíce oblíbených soutěží u žáků jsou soutěže sportovní. Novým poznatkem pro žáky byla sportovní soutěž Boccia. Hra Boccia, podobná pétanque, byla původně určena lidem s těžkým tělesným postižením, ale může si ji zahrát každý. Hráči mají k dispozici dobře uchopitelné kožené míčky červené a modré barvy. Důležitý význam má bílý míček tzv. „Jack“, jehož vhozením do pole se zahajuje hra. Hráči se snaží dostat míčky své barvy co nejblíže k Jacku. Vyhrává ten, jehož míčky jsou u Jacka v početní převaze.Turnaj byl vyhlášen v průběhu celého týdne před Velikonoci. Týden plný napětí a nervozity čekal na své vítěze. Soutěžilo se v kategorii: Dívky – 1. místo získala Jaromíra Nejedlá. V kategorii: Chlapci učni – 1. místo vysoutěžil Patrik Finger. V kategorii: Chlapci mistři – 1. místo obsadil Oliver Feko. Všem zúčastněným k dosaženým výsledkům poblahopřála paní ředitelka Mgr. Drahomíra Danielková a zároveň předala vítězům diplomy. Všichni účastníci získali spoustu drobných cen, poznatků a nepřeberné množství zážitků. Všem patří opravdová gratulace.

ČISTÁ VYSOČINA 2018

V letošním školním roce se naše škola opět zúčastnila jarního úklidu odpadů. Akci s názvem Čistá Vysočina vyhlásil Kraj Vysočina v rámci projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA 21. Jednalo se již o 10. ročník tradičního úklidu přírody.

Letošní ročník se konal v termínu od 16. dubna až do 22. dubna. Jednalo se o úklid veřejných prostranství a okolí silnic. Naše škola prošla a vyčistila trasu kolem školy, oblast čističky odpadních vod, prostor Koukalek, okolí Kaple sv. Anny a Geofondu. Pytle na odpadky jsme si vyzvedli na kontaktním místě, na podatelně Městského úřadu Chotěboř, a s velkým nadšením jsme se pustili do práce.A jaký byl náš cíl? Nejenom po zimě zbavit přírodu nepříjemného odpadu, ale udělat si životní prostředí, ve kterém žijeme, o něco hezčí. Pytle se velmi rychle zaplnily a účel, pro který byly určeny, nabyl svého cíle. Přesvědčili jsme se, že někteří z nás jsou nejspíš z „jiné planety“, jinak je jen těžko možné pochopit, co je všechno odloženo v přírodě. Kromě odpadu typu PET lahve, skleněné lahve, igelity, plechovky, kusy polystyrenu jsme našli i opravdové „poklady“ – plastové barely, kabely, trubky, části kočárků.

Nabízí se otázka, co současná společnost dělá špatně, respektive co dělá pro to, aby se zlozvyku odhazování odpadu do přírody předcházelo? To je otázka k zamyšlení pro nás všechny… Kontejnerů na různý odpad je přece kolem nás plno.

Akce Čistá Vysočina se nám líbila. Jsme rádi, že i naše škola přispěla ke zkrášlení životního prostředí.

úterý 27. března 2018

Střípky z měsíce března


Projekt Krokus
     Naše škola se tradičně zapojuje do mnoha projektů. Jedním z nich je i Projekt Krokus, který realizuje irská organizace Holocaust Education Trust Ireland /HETI/ ve spolupráci s Oddělením pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze.
     Projekt je určený žákům starším 11 let. Běží již několik let na školách nejen v Irsku, ale po celém světě a každoročně se do něj zapojují další a další školy. O co se jedná?
     Organizace HETI nám zdarma poskytla cibulky žlutých krokusů /jedná se o žluté šafrány/, které jsme na podzim zasadili na naší školní zahradu, jako připomínku jednoho a půl milionu židovských dětí a tisíců dalších dětí, jenž zemřely během šoa. Žlutá barva krokusů připomíná žlutou Davidovu hvězdu, jež byli Židé nuceni během nacistické vlády nosit. V ideálních podmínkách cibulky krokusů vykvetou na konci ledna /27. ledna/ - kolem Mezinárodního dne památky obětí holocaustu. Když lidé budou obdivovat květiny, můžeme vysvětlit, co vlastně krokusy symbolizují. U nás na Vysočině to bude o něco později.
     Projekt Krokus nabízí konkrétní možnost, jak přiblížit tematiku šoa mladým lidem a zvyšovat tak povědomí o nebezpečích diskriminace, předsudků a fanatismu. Materiály pro pedagogy doplňují již existující pomůcky k výuce o interkulturalismu a prevenci rasismu. Zapojení dětí do sázení cibulek krokusů a pozorování, jak květiny rostou, podporují proces získávání znalostí o nezbytnosti vzájemné tolerance a respektu ve společnosti.
     V současné době již netrpělivě vyhlížíme květy žlutých krokusů a tím podporujeme vzpomínku na boj proti rasismu. Při péči o tyto květiny se pro nás stává dlouhodobým projektem.


                           
Liška Mia ve škole
     Nejedná se o aprílový žert, ale nedávno nás ve škole opravdu  navštívila liška. Postaral se o to Pavel Wolejník, který se už několik let zabývá ochranou dravců a loni se mu podařilo zachránit z opuštěné nory v jednom zemědělském družstvu nedaleko Českých Budějovic malou lištičku spolu s jejími čtyřmi sourozenci. Od té doby s Miou, jak jí nazval, pravidelně navštěvuje školáky po celé republice a zpestřuje jim výuku. Je zapojen do vzdělávacích programů pro školy a školky ve vzdělávací agentuře „Pochop“ /Poznej, Chápej, Opatruj/. U nás vystoupil s výukovým programem E-Liška. Během hodinové besedy se děti mohly dozvědět nejen zajímavosti ze života lišky obecné, ale Miu si mohly i pohladit. Pan Wolejník jim ale kladl na srdce, že žádná volně žijící zvířátka v lese se hladit nesmí. Mia je totiž očkována a pravidelně veterinárně ošetřována. Touto zvláštní akcí probouzí v dětech lásku k přírodě, ke zvířatům, nejen k liškám, ale celkově k predátorům, protože ty veřejnost mnohdy neprávem odsuzuje. Prostě všechna zvířátka jsou součástí lesa, přírody, do které patří i člověk. Musíme se vzájemně respektovat a podporovat. Akce se nám velice líbila a už nyní se těšíme na její další pokračování. Párty se Zdravou 5
      U nás ve škole jsme již několik let zapojeni do výukového programu „Párty se Zdravou 5“.
I v letošním roce jsme uvedenou akci absolvovali. Žáci pracovali ve skupinách a dozvěděli se užitečné informace o kombinaci zdravých potravin a chutí, naučili se jednoduché triky ze studené kuchyně i zásady správného stolování. Výuka proběhla částečně ve třídách a ve školní kuchyni, kde si všichni na připraveném jídle pochutnali.
      Žáci si ujasnili některá základní pravidla: např. jíst jen pestrou a rozmanitou stravu, bohatou na ovoce, zeleninu, celozrnné potraviny, mléčné výrobky, ryby, drůbež. Nemáme se přejídat, ale ani hladovět. Upřednostňovat kvalitní rostlinné tuky a oleje před živočišnými. Střídmě konzumovat cukr a sladkosti. Nedosolovat již hotové pokrmy, protože chuť na slané je hlavně návykem. Dodržovat dostatečný příjem vhodných tekutin – denně alespoň 2 litry. Udržovat si vhodnou tělesnou váhu. To jsou jen některá pravidla, která se děti rozhodly plnit. Vždyť právě výživa zasahuje do všech funkcí organismu a velmi významně ovlivňuje naše zdraví a náš životní styl. Toto je pokaždé moc pěkná akce a vždy se těšíme na její pokračování.PRVNÍ POMOC
             Jsou momenty v životě člověka, kdy se dostaneme do situace, ve které je nutné podat pomocnou ruku a například poskytnout první pomoc. Tu mohou potřebovat lidé nejen v našem okolí, ale i my sami. Právě ve chvílích, kdy vteřiny rozhodují o životě, je třeba být připravený a umět si poradit. Teoretické vědomosti v poskytování první pomoci je nutné si stále připomínat a opakovat, ale daleko větší důraz je však nutné klást na praktické provedení.
            Naše škola se vedle vzdělání zaměřuje především na praktický život. K tomu patří besedy, přednášky a workshopy. Měsíc únor byl věnován „první pomoci“. 12. února paní Magdalena Vojtěchová z Českého červeného kříže, která pracuje v jihlavské nemocnici jako sálová sestra, připravila pro žáky besedu týkající se zdraví a jeho ochrany. Naši školu navštěvuje již pravidelně. Vždy přichází s novými poznatky, které žákům velmi zajímavou a poutavou formou předává. Paní Vojtěchová v několikahodinové besedě seznámila žáky se základy první pomoci. Nejprve zopakovala základní telefonní čísla integrovaného záchranného systému. Připomněla, že poskytnout první pomoc je povinností každého občana České republiky v rámci svých schopností a dovedností, tak aby neohrozil svoje zdraví a život. S žáky probrala, jak postupovat při nahlašování úrazů a poskytnutí první pomoci před příjezdem zdravotnické záchranné služby. Velmi pestrou a napínavou formou byli do besedy zapojeni všichni žáci, kteří ani na chvíli neztratili pozornost. Paní Vojtěchová střídala teoretickou i praktickou část. Průběh besedy byl zpestřen zábavnými úkoly, rébusy a kvízy se zdravotnickou tematikou. Velmi zajímavé byly modelové situace, kde si žáci mohli ověřit své schopnosti v poskytování první pomoci na svých spolužácích. A co žáky zaujalo nejvíce? Možnost si vyzkoušet resuscitaci na figuríně a následně na kamarádech.
O týden později - 19. února - byla první pomoc plně zaměřena na praktické dovednosti. Motto projektového dne znělo: „Vše, co potřebuješ, jsou dvě ruce.“ Naši školu navštívili záchranáři Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočiny. A kdo byli ti, co trpělivě, vstřícně a ochotně předávali informace v poskytování první pomoci? Paní Dagmar Kopalová a pan Radek Klimeš z chotěbořské záchranné služby. Sami žáci si pod jejich vedením vyzkoušeli, jak náročný je boj o lidský život a že vteřina je neskutečně dlouhá doba. Proto je velmi důležité, aby každý člověk byl seznámen s poskytováním první pomoci, protože nikdy nevíme, kdy ji budeme muset poskytnout nebo ji budeme sami potřebovat.
Žáci měli možnost si prohlédnout zdravotnické přístroje, kterými je vybaveno každé vozidlo záchranné služby. Na figuríně viděli, jak nepostradatelným a velmi důležitým pomocníkem při resuscitaci je přístroj Lucas 2, který provádí automatizovanou mechanickou zevní srdeční masáž (zajišťuje optimální stabilní frekvenci, rytmus i hloubku při nepřímé masáži srdce tak dlouho, jak je potřeba). Dále si žáci na vlastním těle vyzkoušeli Defibrilátor Lifepak EP 12, který měří EKG – monitoruje funkce lidského kardiovaskulárního systému, měří krevní tlak a pulz. Zpestřením dne byla i možnost si vyzkoušet transport zraněného spolužáka ve vakuové matraci. Praktické úkony byly pro žáky obrovským přínosem. A co bylo vyvrcholením projektového dne zaměřeného na první pomoc? Příjezd hasičského záchranného sboru z Chotěboře. Hasiči žákům předvedli vybavení hasičského vozidla, vysvětlili, na co se jednotlivé přístroje a pomůcky používají, v neposlední řadě ochotně zodpověděli veškeré otázky, kterými je žáci zahrnuli.
Proškolení v poskytování první pomoci je nepostradatelné pro každého z nás, a proto bychom ho měli pravidelně absolvovat. Děkujeme všem lektorům za předání cenných a důležitých poznatků a informací v poskytování první pomoci. Těšíme se na další zajímavé setkání.

pondělí 19. února 2018

Střípky z měsíce února


Beseda o lesní zvěři

Poslední lednový den – 31. leden - je významným dnem pro všechny žáky, kteří navštěvují školu. Po půl roce usilovné práce jsou odměněni vysvědčením. I na naší škole tomu není jinak. Pro některé je to den plný radosti, pro mnohé den zklamání. I přes určité chmury jsme si den pololetního vysvědčení užili, neboť jsme získali mnoho cenných informací a zažili spoustu legrace.
Čemu jsme se tedy věnovali? Pozvali jsme do školy zástupce režijní honitby Statku Doubravka pana Jaromíra Muniu. Ten žákům velmi poutavou a zábavnou formou připravil besedu na téma myslivost, les a lesní zvěř. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací o zvěři našich lesů. Pan Munia nás seznámil s mysliveckou mluvou, s prací myslivců a poinformoval o tom, jak myslivci pečují o zvěř na podzim a v zimě. Součástí besedy byla i praktická ukázka paroží z jelena, ze srnky a kančí kly. Nejzajímavější pro žáky bylo, že na vlastní oči mohli vidět, osahat si a potěžkat trofeje ze srnčí zvěře a jelení shozy.


Beseda byla zpestřena soutěží, při které žáci poznávali lesní zvěř. A jaká byla odměna? Každý, kdo správně uhodl, dostal obrázek s určeným zvířetem. Největším zážitkem především pro chlapce byly lovecké zbraně a různé druhy střeliva. Pan Munia byl zahrnut spoustou otázek z řad žáků i pedagogů, na které (i pro nás laiky) srozumitelně odpovídal.
Strávili jsme krásné dopoledne, které pro nás bylo velkým přínosem v oblasti znalostí a informací o lesní zvěři. Nabyté vědomosti žáci určitě využijí ve výuce. Odměnou od nás pro lesní zvěř byla spousta dobrot v podobě kaštanů, ovoce a sušeného pečiva. Děkujeme panu Muniovi za vynikající přednášku a těšíme se na další setkání, třeba v lese.


pátek 26. ledna 2018

Střípky z měsíce ledna


           Beseda s Policií ČR

     Bezpečnost ve všech směrech je velice důležitá. Děti se s ní setkávají na každém kroku a důležitá je vždy i prevence. Beseda s Policií ČR – Davidem Linhartem a Martinem Hronem – je v letošním školním roce zařazena do našeho Minimálního preventivního programu školy. Proběhla v pondělí 15. ledna a měla u dětí velký úspěch.
      Prvním tématem bylo „Bezpečně do školy a na ulici“. Cílem bylo osvojování dodržování pravidel bezpečného přecházení vozovky a hlavně odbourávání mýtu o absolutní přednosti chodců na přechodech pro chodce a vůbec pohyb v silničním provozu. Děti si osvojily jedno ze základních pravidel, které zní: 3x se rozhlédni: vlevo, vpravo, vlevo a rychle přejdi! Dále si žáci ověřili znalosti dopravních značek, vyzkoušeli si odpovědět na otázky ze silničního provozu nejen jako chodci, ale i jako cyklisté. Na závěr besedy byli všichni odměněni drobným dárkem, který je v současné době na silnici kvůli bezpečnosti hodně důležitý. Byly to bezpečnostní šněrovadla do bot, které jsme okamžitě použili. To budeme dobře viditelní i za šera.
     Druhým tématem bylo „Bezpečně na internetu“. Zde se žáci učili komunikovat a pohybovat se po sociálních sítích bez problémů. Vyhýbat se různým podvodům a nástrahám, které internet přináší. S kým o problémech mluvit a jak řešit např. kyberšikanu, se kterou se bohužel stále ve větší míře setkávají. Dozvěděli jsme se, že přihlásit se na sociální sítě, do světa např. facebooku nebo jiných programů, je možné až od 13 let věku dítěte a stále je vždy nutná opatrnost, co ze svého soukromého života sdělovat.  Žáci vše pozorně vyslechli a slíbili, že uvedené informace budou vždy dodržovat. Tak v příštích měsících uvidíme.
      Všechna uvedená témata děti zpracovaly ve výtvarné soutěži s názvem „Prevence rizikového chování“. Zde jsme viděli, co si žáci skutečně zapamatovali a co je pro ně nejdůležitější.
      Moc se nám besedy líbily a těšíme se na jiné s dalšími důležitými tématy.

Jsme školou podporující zdraví!
      Státní zdravotní ústav ČR - garant programu „Škola podporující zdraví“- vydal naší škole po splnění zadaných úkolů osvědčení o přijetí do sítě programu „Škola podporující zdraví v ČR“ a to na čtyřleté období až do školního roku 2020/2021.
      Je to pro nás velký závazek a my se budeme ve všech směrech snažit uložené úkoly splnit. Naše škola se otázkou zdraví velice zabývá. Klademe důraz na četné aktivity, které realizujeme během školního roku. Jsme zapojeni do projektů „Ovoce do škol“, „Mléko do škol“. Často pořádáme projektové dny zaměřené na přípravu zdravých svačin, ochutnávky ovoce a zeleniny. V hodinách přípravy pokrmů nebo v pracovních činnostech učíme vařit žáky zdravě a chutně. V  hodinách tělesné výchovy podporujeme zdravý pohyb i na čerstvém vzduchu. Všechny kroužky na škole mají zajímavé programy a podporují pohyb a zábavu.
     Pro tělesně postižené žáky je v některých třídách a sociálních zařízeních vybudován stropní kolejnicový systém pro snadnější manipulaci s těmito žáky. Byl realizován za podpory Nadace ČEZ. Celý  systém je pro nás velice přínosný a důležitý.
     O dalších aktivitách souvisejících se zdravím nás všech vás budeme postupně během celého školního roku v článcích tohoto časopisu informovat.
     Získaného osvědčení si velice vážíme a zavazuje nás k tvorbě dalších aktivit v této oblasti, na které se velice těšíme.  pátek 5. ledna 2018

Střípky z měsíce prosince

PROSINEC V NAŠÍ ŠKOLE
Prosinec je pro většinu dospělých nejkrásnějším měsícem roku. Pro děti toto platí dvojnásob. V naší škole bylo období adventu plné zajímavých akcí a překvapení. První adventní neděle připadla letos na 3. prosince. Naše škola se zúčastnila kulturního vystoupení na náměstí při rozsvěcení vánočního stromu. Žáci hudebně dramatického kroužku potěšili širokou veřejnost pásmem vánočních koled na téma Staročeské Vánoce. Zároveň mohli návštěvníci zhlédnout a potěšit sebe i své blízké výrobky, které vznikly při hodinách pracovního vyučování a v zájmových kroužcích. Největší úspěch slavily keramické dárky, svícny, andělé, stromečky, vánoční ozdoby, obrazy a spousta jiných milých drobností.
O dva dny později – 5. prosince – nás navštívil Mikuláš, anděl a čerti. Všichni žáci, hodní i ti „zlobiví“, po slibu samotnému Luciferovi, že se polepší, byli obdarováni překvapením plným dobrot. Tímto bychom chtěli poděkovat COOP družstvu Havlíčkův Brod za hodnotné balíčky, všem udělaly velkou radost.
Následující den -  6. prosince – opět nastal velký den pro žáky hudebně dramatického kroužku. Byli osloveni, zda by vystoupili na vánočním setkání seniorů v Sokolovně. Pro naše „herce“ to byla velká výzva. Doposud vystupovali pro veřejnost pouze v naší škole, v mateřských školách v Chotěboři a pro klienty Pečovatelské služby Chotěboř. A nyní si poprvé vyzkoušeli hrát na umělecké scéně v Sokolovně, kde vystupují opravdoví herci a zpěváci. A jaký byl ohlas? Obrovský. Na 250 seniorů je odvděčilo nekonečným potleskem. Na pódiu vystoupil hudebně dramatický kroužek s pohádkou Šípková Růženka a s pásmem Staročeské Vánoce.
I následující den byl pro nás překvapením, které přišlo v podobě vánočního balíku od naší partnerské školy – Spojené školy Poprad. Při rozbalování zářily oči všech dětí. Zároveň se tajil dech nad krásou, dokonalostí a zajímavými nápady na téma „Ozdoby z ořechů“. Překrásně zdobené perníčky, ozdoby z ořechů v podobě ptáčků, domečků, krmítek, hvězdiček, adventních věnců a dalších krásných předmětů zdobí vstupní halu naší školy. I naši žáci za pomoci pedagogů vytvořili spoustu dárků z ořechů a originálních přáníček a vše zaslali svým slovenským kamarádům.

V posledním týdnu – 18. a 19. prosince – proběhl každoroční vánoční turnaj ve stolním tenisu. Žáci se na něj vždy těší a pečlivě připravují v kroužku, který má na škole už tradici. Svoje výkony předvedli ve dvou kategoriích – „pokročilí“ a „začátečníci“. Ve skupině „pokročilých“ se na 1. místě umístil Vlastimil Červeňák a ve skupině „začátečníků“ 1. místo získala Zuzana Giňová. Popřát mnoho dalších sportovních úspěchů a předat ceny přišel místostarosta Města Chotěboře ing. Zdeněk Janovský.


A nastal dlouho očekávaný poslední den školy 22. prosinec. Od rána se celou školou nesly líbezné vánoční koledy, vonělo napečené cukroví a vůně překrásně nazdobených stromečků. Žáci jednotlivých tříd si připravili program v podobě vánočních koled, písní, básniček a poutavých vyprávění o Vánocích. Vše vyvrcholilo besídkou, která proběhla v hale školy. Odměnou za své vskutku vynikající výkony byli obdarováni dárky, které našli pod stromečkem. S úsměvem nejen na tváři, ale i v očích všech skončil advent v naší škole.

úterý 5. prosince 2017

Střípky z měsíce listopadu

Svatomartinský projektový den

      Předvánoční atmosféra v naší škole letos začala o něco dříve a to svátkem sv. Martina. V pondělí 13. listopadu se uskutečnil projektový den s názvem „Svatý Martin na bílém koni“. Domácí úkol pro žáky a pedagogy byl jednoznačný. Přijít do školy v bílém oblečení a mít co nejvíce bílých doplňků. K našemu velkému překvapení byl úkol pojat zodpovědně a nad očekávání všech. A tím mohl projektový den začít.
    V první části připraveného programu žáci zhlédli zajímavý, poučný a všem srozumitelný film. Velmi vtipnou a poutavou formou se dozvěděli, kde a kdy se sv. Martin narodil, jaké mělo být jeho původní povolání a proč se používá úsloví „na bílém koni“.
     Poté se žáci rozdělili do skupin a nastalo soutěžení. Třídy se proměnily v jednotlivá stanoviště, kde si účastníci např. vyzkoušeli: luštění křížovek a doplňování rébusů, v nichž si nenásilnou cestou procvičili matematiku a český jazyk, doplňování pracovních listů zaměřených na pranostiky, tvoření sněhových vloček z papírových sáčků, vykrajování tvarů z těsta, které souvisely s tématem dne – postavičky, koně, podkovy, vyrábění podkov pro koně z keramické hlíny, vybarvování omalovánek s motivy sv. Martina.
Po absolvování všech úkolů následovalo sčítání výsledků. Cílem bylo zjistit, která třída má co nejvíce bílých prvků. A jaká odměna čekala na soutěžící? Výherci obdrželi poukázky na zajímavé dárky a všichni zúčastnění si pochutnali na sladkých „sněhových“ dobrotách.
Den plný krásných zážitků si plnými doušky užili nejen žáci, ale i pedagogové.

čtvrtek 2. listopadu 2017

Střípky z měsíce října

Zájmové kroužky
Již více jak měsíc uplynul od začátku školního roku, a tak nastal čas k vyplnění volného času žáků v podobě zájmových kroužků. Ty na naší škole probíhají pravidelně od října do května. Ani letošní rok není výjimkou. I když určité novinky žáky čekaly a to v podobě nových zájmových kroužků. Ty přinášejí žákům nové kamarády, poznatky, uvolnění, relaxaci, poznání sebe sama. Mnozí v sobě odhalí nadání, které uvnitř skrývají, aniž by o něm tušili. Po počátečním překonání obav, nedůvěry ve vlastní schopnosti se většina žáků těší na příští setkání.
            V letošním školním roce jsou již tradiční následující zájmové kroužky:
Sportovní, kde si žáci osvojí pravidla hry fair play, spolupráci v kolektivu a seznámí se s různými sportovními disciplínami. Výsledkem jejich snažení je účast ve sportovních soutěžích s jinými školami.
Divadelní a hudebně- dramatický, v nichž žáci nacvičují hudební představení a pohádky. V rámci těchto aktivit si šijí kostýmy a vytváří kulisy. Hudební představení jsou prezentována i pro veřejnost nejenom ve škole, ale i mimo ni /MŠ, pečovatelská služba, vystoupení pro seniory,…/.
Keramický, kde žáci vytváří šperky a výrobky do přírodní zahrady naší školy. Mnohé výtvory jsou vystaveny na ukázku i pro veřejnost a vždy sklidí pozitivní ohlasy.
Vaření, jehož náplní není jenom příprava pokrmů, ale i základy stolování. Školní cvičná kuchyně je vybavena moderními spotřebiči, a tak žáci mají možnost se naučit je ovládat         a pracovat s nimi.
            Novinkou pro letošní školní rok je kroužek gymnastiky a mažoretek, které bezpochyby budou stejně oblíbené jako ty tradiční.Canisterapie
            I v letošním roce probíhá canisterapie /rehabilitace pomocí psů/ pod vedením paní Kavalírové a Pavlové ze sdružení Kamarád z Bílku. Obě lektorky jsou odbornice s praktickými zkušenostmi a již navázaným dobrým vztahem s dětmi z naší školy. Jedná se o 60 minutovou lekci, která probíhá jednou za 14 dní ve středu.
            Cílem je podpořit rozvoj osobnosti dětí s postižením a přinášet jim radost z příjemných prožitků. Canisterapie je alternativní forma rehabilitace, která využívá pozitivního působení psa na zdraví člověka. Klade důraz na řešení problémů psychologických i citových. Uplatňuje se i jako pomocná psychoterapeutická metoda u autistických žáků, u žáků s mentálním postižením, citově deprivovaných a u žáků, kteří mají obtíže s komunikací.
            Canisterapie má velmi příznivý vliv na naše žáky v mnoha oblastech. Pozitivně působí na rozvoj komunikace, řeči a slovní zásoby, rozvoj hrubé motoriky a zlepšení pohybových dovedností, zlepšení psychické pohody a pozitivního naladění, relaxace, uvolnění a celkové zklidnění a v neposlední řadě utváření pozitivního vztahu ke zvířatům.
            Dosavadní průběh terapie je hodnocen velmi pozitivně jak ze strany žáků a jejich rodičů, tak ze strany pedagogů.